Loading...

PROGRAMA MOVES II

OBJECTE

Contribuir a la descarbonització del sector transport mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució dels objectius fixats pel Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, promovent la realització d'actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Actuació 1: Adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer, o rentings,  de vehicles d'energies alternatives. En el cas d'adquisició de vehicles nous de categories M1 i N1, es podrà incrementar l'import d'ajuda per a l'adquisició del vehicle, si el destinatari últim d'aquesta, acredita la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, sent el seu titular en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, sempre que sengles vehicles reuneixin els requisits que en aquest reial decret es detallen.
  • Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, a través de la modalitat d'adquisició directa.
  • Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, ja siguin públics o bé restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials.
  • Actuació 4: Implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses i  mesures a dur a terme per Ajuntaments en nuclis urbans per a adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post COVID-19.

BENEFICIARIS

Comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

Destinataris finals dels ajuts:

  • Actuacions 1 i 2: Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF de les quals comenci per a, B, C, D, E, F, G, J, R o W, Entitats locals i sector públic institucional.
  • Actuacions 3 i 4: els mateixos de les actuacions 1 i 2, excepte persones físiques i comunitats de propietaris.

QUANTIA DE L’AJUT

Dotació pressupostària a Catalunya: 16.120.376€.

  • Actuació 1: Varien segons motorització i categoria de vehicle. Des dels de 600 € per a quadricicles lleugers elèctrics, fins als 15.000 € per a la compra de camions i autobusos elèctrics. Les ajudes per a la compra de turismes elèctrics poden arribar, depenent de la mena de beneficiari, fins als 5.500 € amb desballestament i fins als 6.000 €, igualment amb desballestament, en el cas de vehicles comercials de fins a 3.500 kg. En paral·lel i en el cas d'adquisició de vehicles de categories M1 i N1, s'exigeix als fabricants o punts de venda un descompte mínim de 1.000 € a la factura.
  • Actuació 2: En quant als punts de recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics (públics i privats), les ajudes seran d'un 30% o un 40% del cost subvencionable, establint-se un límit de 100.000 €.
  • Actuació 3: En quant als sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, les ajudes seran d'un 30% del cost subvencionable, establint-se un límit de 100.000 €.
  • Actuació 4: Per a la implantació de mesures de Plans de Transport als Centres de Treball i de mesures a dur a terme per Ajuntaments en nuclis urbans per a adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post COVID-19, les ajudes seran d'un 40% o un 50% del cost subvencionable, depenent de la mena de beneficiari, establint-se un límit de 500.000 €.

INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que poguessin concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administració o ens.

TERMINI

Es podran sol·licitar del 17 de setembre de 2020 i fins que s'esgoti el pressupost disponible.

 

FAQs: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/faqs/index.html 

Actualitat

Subvencions per a autònoms i pimes de la restauració i d'estètica i bellesa
El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents per donar suport a aquells sectors econòmics ...
Llegir més
CREA FEINA, BARCELONA!
OBJECTE L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un programa d’ajuts a la contractació per afavorir ...
Llegir més
Ajuts a l'ocupació Mapfre: ACCEDEMOS COVID-19
OBJECTE Contribuir a reactivar el teixit productiu per a preservar l'ocupació i minimitzar els efectes socials i econòmics de la pandèmia. BENEFICIARIS Empreses, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.