Loading...

Subvenció pel foment de l'economia circular 2019

OBJECTE

Foment de projectes per l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús de recursos materials y separant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

 

ORGANISME RESPONSABLE

Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya)

 

BENEFICIARIS

  • Empreses privades y agrupacions d’empreses privades amb almenys un establiment operatiu a Catalunya individual, agrupació o associació d’empreses de Catalunya.
  • S’ofereixen condicions més avantatjoses per: PIMES i empreses del tercer sector que treballen amb persones de necessitats especials o amb col·lectius amb risc d’exclusió social i econòmica.
  • Un mateix beneficiari pot presentar un màxim de dos projectes.

 

CARACTERÍSTIQUES

• Tipologia de projectes:

A. Projectes d’implementació al mercat de nous productes i serveis.
B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: Projectes que inclouen la realització d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que es derivin (campanyes, jornades, etc.).

• Actuacions subvencionables:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una prevenció de residus al llarg del cicle de vida.

Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S'inclouen també dins de la categoria d'ecodisseny dels projectes d'introducció al mercat de nous productes que no incorporen, per haver estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP).

2. Nous models de negoci que afavoreixin la eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes

4. Serveis de tornada de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricador d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.

5. Re manufactura

6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua

7. Noves aplicacions de materials reciclats

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant

9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de material

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar des de la data de la Resolució de concessió de la subvenció

 

QUANTIA DE L’AJUT

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Despeses subvencionables: Personal, materials, assistència tècnica, auditoria (obligatòria), etc.

Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 19 de juliol de 2019.

Actualitat

AJUTS PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19
  Objecte: Mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms. Beneficiaris: Microempreses ...
Llegir més
Subvencions per a la transformació digital del comerç a Barcelona 2020
OBJECTE Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona. Millorar el nivell de maduresa dels comerços. Crear ...
Llegir més
REINDUSTRIALITZACIÓ 2020
OBJECTE El seu objectiu és impulsar mitjançant el suport a la inversió industrial competitiva l'objectiu que el 20% del PIB ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.