Loading...

Línia “Projectes d'investigació i desenvolupament (PID) individuals” CDTI

Projectes de caràcter aplicat per la creació i/o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentat per una empresa o agrupació d’empreses.

Beneficiaris: Empreses

Durada del projecte: La durada pot ser de  12 a 36 mesos

Pressupost del projecte: El pressupost mínim elegible és de  175.000 €.

Modalitat i quantia del finançament:

Es tracta d’un Ajut Parcialment Reemborsable, de les següents condicions:

 • TRAM REEMBORSABLE: Préstec en les següents condicions:
  • Quantia: fins el 85% del pressupost aprovat
  • Tipus d’interès: EURIBOR a 1 any
  • Termini: 10 anys amb un període de carència aproximat de 2,5 anys, amb l’opció de poder modificar el termini entre 7 i 10 anys en funció de les necessitats de l’empresa
  • La necessitat de garanties  es valorarà en funció de la situació financera de l’empresa
 • TRAM NO REEMBORSABLE: Subvenció:
  • Amb fons FEDER Fins al 30% de la cobertura financera de l’ajut tant per PIMES com per Grans Empreses.
  • Amb caràcter general:
   • En el cas de PIMES: del 30% de la cobertura financera de l’ajut del préstec atorgat.
   • En el cas de Grans Empreses: del 20% de la cobertura financera de l’ajut préstec atorgat.

Cal tenir en compte com a valor afegit que el CDTI emet Informe Vinculant vàlid per l’aplicació Deduccions Fiscals per I+D+i

Despeses susceptibles de finançament:

 • Despeses de personal dedicats a les tasques d’execució del projecte de R+D
 • Despeses d’instrumental i material, en la mesura i durant el període que s’utilitzi per al projecte de recerca (apliquen en aquest apartat les amortitzacions)
 • Despeses recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides, costos de consultoria i serveis  o col·laboracions d’empreses externes per ala realització del  projecte
 • Despeses generals  que es poden imputar al projecte: en aquest apartat s’aplica un percentatge de despeses generals de l’empresa al projecte.
 • Despeses d’auditoria del projecte, que exigeix el propi CDTI.

Termini de presentació:

El programa està obert tot l’any.  Cal tenir en compte que no s’acceptaran en el pressupost despeses anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de finançament.

Actualitat

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER