Loading...

MISSIONS CDTI

OBJECTE

Finançar projectes cooperatius de R+D (fonamentalment, de Recerca Industrial, però també de Desenvolupament experimental) de gran dimensió i caràcter estratègic, orientats a la resolució de reptes concrets i rellevants per a la societat espanyola.

 

BENEFICIARIS

Agrupacions d'empreses, sempre que els seus membres siguin empreses que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

 

TIPUS DE PROJECTE

Projectes de R + D Empresarial amb cooperació:

 • Liderats per Grans empreses: Projectes d'R+D amb càrrega de Recerca de almenys el 85%.
 • Liderats per Mitjanes empreses i amb participació només de PIMES: Projectes d'R+D, però amb càrrega de Recerca de almenys 60%.

Que es trobin en una d’aquestes 5 missions:

 • Energia segura, eficient i neta per al segle XXI.
 • Mobilitat sostenible i intel·ligent.
 • Impulsar un gran sector agroalimentari sostenible i saludable.
 • Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial de segle XXI.
 • Donar resposta sostenible a les malalties i necessitats derivades de l'envelliment.

 

REQUISITS DELS PROJECTES

Els projectes han de complir els següents requisits, segons la seva tipologia:

 

Liderats per grans empreses

Liderats per mitjanes empreses

Consorci

3-8 empreses (mínim 1 PIME)

3-6 empreses (totes PIMEs)

Duració

3-4 anys (inici al 2020 i final al 31/12/22 o al 31/12/23)

2-3 anys (inici al 2020 i final al 31/12/21 o al 31/12/22)

Pressupost

Projecte: 5-10 M€

Mínim empresa: 175.000€

Projecte: 1.5-3 M€

Mínim empresa: 175.000€

TRL

3-5

3-5

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Costos de personal
 • Costos de instrumental i material inventariable
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents
 • Despeses generals i altres
 • Cost derivat de l’informe fins a 1.500€ per beneficiari i anualitat.

 

QUANTIA DE L’AJUT

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 70.000.000€

La quantia individualitzada de les subvencions es determinarà en funció de el cost finançable real de el projecte, de les característiques deI beneficiari i de les disponibilitats pressupostàries.

TIPOLOGIA DE PROJECTE

INTENSITAT MÀXIMA

 

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Investigació industrial

70%

60%

50%

Col·laboració amb empreses o entra una empresa i un organisme d’investigació, o

Amplia difusió de resultats

80%

75%

65%

Desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Col·laboració amb empreses o entra una empresa i un organisme d’investigació, o

amplia difusió de resultats

60%

50%

40%

 

El límit d'intensitat d'ajuda per a cada projecte i beneficiari serà una mitjana ponderada en funció del repartiment de pressupost entre cada tipus d'activitat (Investigació industrial o desenvolupament experimental) i la intensitat màxima d'ajut que correspongui al beneficiari i a l'activitat.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 15 d’abril de 2020, a les 12:00h.

Actualitat

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER