Loading...

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19

OBJECTE

L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament a conseqüència dels efectes del Coronavirus, i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

 

BENEFICIARIS

Persones treballadores autònomes -persona física- amb domicili fiscal a Catalunya. No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals.

 

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

 • No disposar de fons alternatius d'ingressos.
  • Sistema de tributació individual: La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.
  • Sistema de tributació conjunta: D'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica a causa de l’estat d’alarma pel COVID-19
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.
 • Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social
 • Figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament

 

QUANTIA DE L’AJUT

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros. Es tracta d’un ajut en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros.

Càlcul de l’ajut:

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Resultat econòmic març de 2019 igual o superior a 950 euros: Tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

 • Resultat març de 2020 positiu: L'import de l'ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.
 • Resultat març de 2020 nul: L'import de l'ajut és de 950 euros.
 • Resultat març de 2020 negatiu: L'import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

Resultat econòmic març de 2019 inferior a 950 euros: L'import de l'ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.

 

TERMINI

Es podran sol·licitar a partir del 04/04/2020 i restarà obert durant un mes i/o fins a l'esgotament del pressupost.

 

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Actualitat

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER