Loading...

NOVES MESURES EN L'ÀMBIT D'AJUTS PER FER FRONT ALS EFECTES DE LA COVID-19

1- Mesures aprovades per garantir la liquiditat pel manteniment de l’activitat econòmica davant els dificultats transitòries conseqüència de la situació, mitjançant el RD-Llei, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

 • Línia d’avals per empreses i autònoms

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions  financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

L'import màxim destinat per aquesta mesura és de 100.000 milions d'euros.

 • Ampliació del límit d'endeutament  net de l'ICO amb la finalitat d'augmentar els imports de les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms

S'amplia en 10.000 milions d'euros el límit d'endeutament net previst per a l'Institut de Crèdit Oficial en la Llei  de Pressupostos de l'Estat, amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

Això es durà a terme a través de les Línies d'ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini  i d'acord  amb la seva política de finançament directe per a empreses de major grandària.

 

2- Mesures per afavorir la digitalització de les empreses i afavorir el manteniment de l’activitat per mitjà del treball a distancia: PLA ACELERA

Es tracta d’un Pla estructurat en les següents mesures:

 1. Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les PIME des de l'assessorament i la formació.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de l'entitat Red.es, engegarà un conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mig termini. En concret:

 • La creació del portal Accelera PIME des de Red.es perquè les PIME es puguin informar de tots els recursos que es posin a la disposició de les PIME para la seva digitalització i en concret per aplicar solucions de teletreball.
 • Ampliació de seus del programa d'Oficines de Transformació Digital així com millorar els serveis d'assessorament personalitzat a les PIMES.
 • Llançament del programa Accelera PIME-Talent per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les Cambres de comerç i altres agents públics i privats.
 1. Mesures de suport a creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les PIME.

Des de Red.es s'engegarà una línia d'ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R+D+i de les empreses digitals espanyoles. L'objectiu és recolzar per a la generació de solucions, coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la millora de processos de digitalització i la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.

 1. Mesures de suport financer per a la digitalització de les PIME.

L'Estat podrà recolzarà financerament, mitjançant el finançament de l'Institut de Crèdit Oficial ICO per a les PIMES la compra i lísing d'equipament i serveis per a la digitalització de la PIME i les solucions de teletreball, mobilitzant en els propers dos anys més de 200 milions d'euros.

 

3- Mesures urgents per a innovació en empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del CDTI, llança de forma urgent mesures extraordinàries que s’aplicaran de manera immediata en ser aplicades sobre instruments CDTI ja en funcionament.

Les mesures són les següents:

 1. Exempció de garanties

El CDTI aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R+D+I  desenvolupats per PIMES i Midcaps -empreses independents de fins a 1.500 treballadors- que siguin aprovats a partir del 14 de març de 2020.

Aquesta extensió de l'exempció de garanties és aplicable a totes les ajudes parcialment reemborsables del CDTI, quan compleixin amb la mínima solvència econòmica exigida pel CDTI i en els següents límits:

 • Exempció de garanties fins a 500.000 euros per a petites empreses.
 • Exempció de garanties fins a 1.000.000 euros per a mitges empreses.
 • Exempció de garanties fins a 3.000.000 euros per a empreses de mitja capitalització.

Quan l'activitat de R+D+I estigui relacionada amb els productes considerats d'emergència pel Govern en relació amb la COVID-19, la minoració de garanties es veurà ampliada als següents límits:

 • Exempció de garanties fins a 1.000.000 euros per a petites empreses.
 • Exempció de garanties fins a 2.000.000 euros per a mitges empreses.
 • Exempció de garanties fins a 3.000.000 euros per a empreses de mitja capitalització.

Actualment, aquests productes d'emergència fan referència a material sanitari i es troben especificats en l'Ordre del Ministeri de Sanitat SND/233/2020, de 15 de març.

 1. Fast  track per a l'aprovació de projectes CDTI

Mentre es mantingui la situació d'emergència relacionada amb la COVID-19 i els seus efectes sobre l'activitat econòmica, el CDTI implementarà un fast  track de gestió per a tots els projectes presentats, amb l'objectiu d'ajudar a les empreses a mantenir inversions estratègiques i intentar pal·liar, almenys en part, l'efecte negatiu sobre l'ocupació qualificada. El CDTI avaluarà, de manera contínua, els projectes de R+D+I recolzats amb ajudes parcialment reemborsables i proposarà augmentar la freqüència de celebració de reunions del seu Consell d'Administració en format telemàtic per accelerar al màxim el seu procés d'aprovació i la concessió d'ajudes en un moment de desacceleració econòmica.

Aquest fast  track també donarà prioritat als projectes relacionats amb productes considerats d'emergència en l'Ordre del Ministeri de Sanitat ja referida.

 1. Mesures addicionals

Aquestes mesures es completen amb:

 • Ampliació de la Línia Directa d'Expansió (LIC-A) a tot el territori nacional a partir del mes d’abril, entre el que s’inclou Catalunya (abans no beneficiaria d’aquesta línia d’ajut)
 • Flexibilització del període de justificació de les ajudes parcialment reemborsables: s’amplien els terminis en 1 mes
 • Flexibilització dels terminis que afecten a subvencions, regulades mitjançant convocatòria publicada a la Base Nacional de Subvenciones  i al BOE, els procediments d’emissió d’informes motivats vinculats i els procediments de contractació pública.

Actualitat

Ajuts a autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19
OBJECTE Concessió d’ajuts per autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 ...
Llegir més
Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar empreses afectades per la COVID-19
OBJECTE Facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.