Loading...

PROGRAMA NEOTEC 2020

OBJECTE

Mitjançant el programa NEOTEC, el CDTI vol reforçar a les empreses joves (menys de 3 anys) vinculades a la transferència d'investigació. L'objectiu del programa és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses.

 

BENEFICIARIS

Petites empreses innovadores, que compleixin mínim un dels següents requisits:

  • Demostrar que desenvoluparan, productes, serveis o processos nous/millorats respecte a l'estat de la tècnica i que impliquin risc de fracàs tecnològic/industrial.
  • Costos de R+D mínims del 10% del total dels seus costos d'explotació durant al menys 1 dels 3 anys previs a la concessió de l'ajut i, per a empreses noves, en l'exercici fiscal en curs.

No podran ser beneficiàries les empreses que hagin resultat beneficiàries, amb caràcter previ a la present convocatòria, d'anteriors ajudes NEOTEC.

 

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes empresarials (pla d'empresa), en què la tecnologia i la innovació contribueixin a la diferenciació de l'empresa i serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

Els projectes podran ser de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials que el seu model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

 

REQUISITS DELS PROJECTES

  • Pressupost finançable mínim: 175.000 euros.
  • Petita empresa: <50 treballadors i volum de negocis anual <10 milions d’euros.
  • Empreses no cotitzades i que no han d'haver distribuït beneficis.
  • Empreses constituïdes dins dels 3 anys anteriors a el tancament del termini de sol·licitud i amb data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa a almenys 6 mesos abans de la data de tancament del termini de sol·licitud.
  • Capital social mínim de 20.000 euros.
  • Comptes anuals dels 2 últims exercicis dipositats al Registre Mercantil.
  • Actuacions anuals o plurianuals. Des de 01/01/2020 fins 31/12/2020 o 31/12/2021.
  • Màxim del 50% del cost total subvencionat per subcontractació d'activitats.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Es tracta d’una subvenció a fons perdut amb una intensitat màxima del 70% del pressupost de l’actuació. La quantia màxima per beneficiari és de 250.000 euros.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds del 15/04/2020 fins al 15/06/2020.

Actualitat

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER