Loading...

LÍNIA D'AVALS ICO

OBJECTE

Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries

BENEFICIARIS

Les empreses i autònoms.

ENTITATS FINANCERES QUE HI OPEREN

 • Entitats de crèdit
 • Establiments financers de crèdit
 • Entitats de diners electrònics
 • Entitats de pagaments

OPERACIONS AVALADES

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat, que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats pels efectes econòmics de la COVID-19 sempre que:

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:

No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre del 2019.

No estiguin subjectes a un procediment concursal a data 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

Quan sigui aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 2019.12.31 acord amb els criteris establerts en l'article 2 (18) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior.

 • El finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

CARACTERÍSTIQUES

En el primer tram activat de la Línia d'Avals, per import de 20.000 milions d'euros, es creen dos subtrams:

 • Fins 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i PIMES.
 • Fins 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de PIME.

PERCENTATGE MÀXIM DE COBERTURA DE L’AVAL

En el cas d'autònoms i PIMES l'aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.

Per a la resta d'empreses, que no tinguin la consideració de PIME, l'aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

L'aval no dóna cobertura a conceptes diferents al principal de l'operació, com ara pagament d'interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

IMPORT QUE ES POT AVALAR

 1. Per préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses:

El principal de l'operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim de 1.500.000 €.

 1. Per préstecs per sobre d’1,5 milions d'euros, o quan no sigui aplicable el règim de minimis:

L'aplicació del Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l'operació per a aquelles amb venciment posterior a 2020.12.31. Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial en 2019, (incloent cotitzacions socials i cost de personal de les subcontractes ocupades a les seus).
 • 25% de la facturació de 2019
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als propers:
  • PIME 18 mesos
  • No PIME 12 mesos
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

TERMINI

Les entitats financeres poden sol·licitar l'aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020 i fins el 30 de setembre de 2020.

Actualitat

AJUTS PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19
  Objecte: Mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms. Beneficiaris: Microempreses ...
Llegir més
Subvencions per a la transformació digital del comerç a Barcelona 2020
OBJECTE Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona. Millorar el nivell de maduresa dels comerços. Crear ...
Llegir més
REINDUSTRIALITZACIÓ 2020
OBJECTE El seu objectiu és impulsar mitjançant el suport a la inversió industrial competitiva l'objectiu que el 20% del PIB ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.