Loading...

ICF Eurocrèdit - COVID-19

OBJECTE

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19.

 

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar aquests préstecs les microempreses, petites i mitjanes empreses:

  1. que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros
  2. que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros

Les empreses han de tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot de la COVID-19, que s’haurà d’acreditar documentalment.

 

CARACTERÍSTIQUES FINANCERES

Import: de 250.000€ a 2.000.000€.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 2,75%.

Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització, del 0,25%.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Amortització: el préstec s'amortitzarà per períodes vençuts mitjançant el sistema de quota constant de capital (lineal). La periodicitat de les amortitzacions serà mensual o trimestral, a criteri de l’ICF.

Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%.

 

ACTUACIONS I DESPESES ELEGIBLES

  1. Capital d’expansió (per exemple, destinat al creixement de l’empresa, l’expansió de capital humà o del capital fix).
  2. Capital per enfortir les activitats generals de l’empresa (per exemple, aquelles activitats amb l’objectiu d’estabilitzar i defendre la posició de mercat existent, o l’enfortiment de la capacitat d’explotació).
  3. Realització de nous projectes (per exemple, la construcció d’instal·lacions, o noves campanyes de màrqueting, patents o productes nous).
  4. Penetració de les empreses existents en nous mercats o noves activitats (per exemple, l’expansió de la varietat de productes i serveis, o l’expansió territorial).
  5. Finançament temporal de capital circulant de les pimes, quan sigui necessari com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a una crisi de salut pública.

Actualitat

PROGRAMA MOVES II
OBJECTE Contribuir a la descarbonització del sector transport mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució ...
Llegir més
SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL
OBJECTE Concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l'autoocupació de joves ...
Llegir més
Incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball
BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.