Loading...

AJUTS PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19

Mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors autònoms.

Objecte:

Mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms.

Beneficiaris:

Microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma degut a la COVID-19.

Aquests han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien quan que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut.

Actuacions subvencionables:

Els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de 6 mesos des del reinici de l'activitat.

Quantia de la subvenció:

Mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.

El pressupost total per l'atorgament dels ajuts econòmics per aquesta mesura és de 5.000.000 euros.

Característiques:

 • És compatible amb altres ajuts.
 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva.

Termini:

Pendent de convocatòria.

 

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social

Objecte:

Impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.

Línies d’ajut:

Línia 1: Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de la crisi sanitària de la COVID-19.

Línia 2: Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social.

Beneficiaris:

 • Línia 1: Entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió.
 • Línia 2: Empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte.

Actuacions subvencionables:

Línia 1: Projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar.

Línia 2: La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per 2 empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.

 • Eix A. Projectes singulars de reactivació econòmica: Les empreses cooperatives promotores del projecte han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals.
 • Eix B. Projectes singulars de reactivació econòmica integrals: Les empreses cooperatives promotores del projecte han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 euros anuals.
 • Eix C. Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social: Les empreses cooperatives promotores del projecte han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals.

Quantia de la subvenció:

 • Línia 1: Import màxim de 60.000 euros, desglossat en els conceptes següents:
  • Un màxim de 30.000 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte.
  • Un màxim de 30.000 euros per a l'execució de la formació pel desenvolupament dels projectes,
 • Línia 2: L'import màxim de l'ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l'article anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix A, B o C respectivament.

Característiques:

 • Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat
 • El procediment de concessió de la línia 1 és el de concurrència no competitiva.
 • El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és el de concurrència competitiva.

Termini:

Pendent de convocatòria.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE 2020
OBJECTE Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte en règim de concurrència competitiva. BENEFICIARIS Poden ...
Llegir més
TECNIOspring PLUS 2020
OBJECTE Atorgament d'ajuts a la contractació de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.