Loading...

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

OBJECTE

Concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic afectats econòmicament per la crisi derivada de la COVID-19, per compensar la pèrdua econòmica i garantir la continuïtat de la seva activitat.

BENEFICIARIS

Professionals autònoms i empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin les següents activitats:

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
 4. Agències de viatges.
 5. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. S'entenen incloses les activitats següents:
  • Congressos i turisme de reunions.
  • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
  • Senderisme.
  • Cicloturisme.
  • Enoturisme.
  • Ecoturisme.
  • Activitats aquàtiques i nàutiques.
  • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

QUANTIA DE L’AJUT

La subvenció consisteix en una aportació única per persona beneficiària.

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats: 1.000 euros.
 • Resta de col·lectius:
  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500 euros.
  • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000 euros.

CARACTERÍSTIQUES

 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb els regulats per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril: línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

TERMINI

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h del dia 26 de juny i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a exhaurir el pressupost.

Actualitat

PROGRAMA MOVES II
OBJECTE Contribuir a la descarbonització del sector transport mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució ...
Llegir més
SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL
OBJECTE Concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l'autoocupació de joves ...
Llegir més
Incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball
BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.