Loading...

TECNIOspring PLUS 2020

OBJECTE

Atorgament d'ajuts a la contractació de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY).

La contractació de la persona investigadora anirà lligada a un projecte de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

BENEFICIARIS

a) Els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO vigent i que apareixen al web http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador.

Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

b) Els centres tecnològics establerts a Catalunya inscrits al Directori de centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i que apareixen al web https://sede.micinn.gob.es/inforct/

c) Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • El cost salarial de la persona investigadora contractada (inclou el salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa)
 • Despeses vinculades, directament i exclusivament, al projecte:
  • Adquisició de fungibles i d'equipaments
  • Adquisició d'actius immaterials
  • Inscripcions a congressos, fires, conferències i altres activitats
  • Despeses de viatges i allotjament
  • Obtenció d'una assegurança mèdica
  • Obtenció dels visats i/o permisos de treball
  • Activitats de formació
  • Contractació de serveis tècnics especialitzats per al desenvolupament del projecte
  • lloguer d'espais relacionats amb el projecte
  • Traducció de documents

QUANTIA DE L’AJUT

La intensitat dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable acceptat amb els màxims i condicions establerts.

L'ajut corresponent al cost salarial de la persona investigadora contractada per l'entitat beneficiària es determinarà segons el tipus de mobilitat:

a) Mobilitat A: 117.000 euros de cost total empresa pels dos anys de durada del projecte per la persona

investigadora.

Al cost salarial de la persona investigadora se li aplicarà, durant el primer any de projecte, un coeficient de correcció segons el país de destí tenint en compte les diferències salarials d'aquest país respecte a Catalunya i d'acord amb els coeficients de correcció establerts pel Programa Marie Skłodowska-Curie. La taula resultant del

cost salarial pel primer any de projecte per país de destí queda reflectida a l'annex 2 d'aquestes bases i també es pot consultar al web de Tecniospring INDUSTRY (tecniospring.com).

b) Mobilitat B: 117.000 euros de cost total empresa pels dos anys de durada del projecte per persona investigadora.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds serà fins a les 14:00 hores del dia 20 de juliol de 2020.

Actualitat

AJUTS PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19
  Objecte: Mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms. Beneficiaris: Microempreses ...
Llegir més
Subvencions per a la transformació digital del comerç a Barcelona 2020
OBJECTE Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona. Millorar el nivell de maduresa dels comerços. Crear ...
Llegir més
REINDUSTRIALITZACIÓ 2020
OBJECTE El seu objectiu és impulsar mitjançant el suport a la inversió industrial competitiva l'objectiu que el 20% del PIB ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.