Loading...
Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més
LÍNIA D'AVALS ICO
OBJECTE Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, amb l’objectiu de cobrir ...
Llegir més
MESURES EXCEPCIONALS CDTI
Aquestes són les mesures excepcionals que ha pres el CDTI degut a l'emergència sanitària del COVID-19: 1. FLEXIBILIZACIÓ ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2020
OBJECTE Mitjançant el programa NEOTEC, el CDTI vol reforçar a les empreses joves (menys de 3 anys) vinculades a la transferència ...
Llegir més
ICF - AVALIS LIQUIDITAT
OBJECTE L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de ...
Llegir més
NOVES MESURES EN L'ÀMBIT D'AJUTS PER FER FRONT ALS EFECTES DEL COVID-19
1- Mesures aprovades per garantir la liquiditat pel manteniment de l’activitat econòmica davant els dificultats transitòries conseqüència ...
Llegir més
Reemborsament de préstecs concedits per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa
Possibilitat de sol·licitar “l’ajornament extraordinari del calendari de reemborsament" del pagament de principal i/o interessos ...
Llegir més
MESURES URGENTS PER L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 AL SECTOR TURISME
A qui van dirigides? A autònoms i empreses que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l'activitat estigui ...
Llegir més
Assessorem a empreses en la Línia d'Ajuts: Prevenció de Residus Industrials
Durant l’any 2019 Inigest Empresarial ha participat en l’assessorament a diferents projectes empresarials per accedir als ajuts en la Línia ...
Llegir més
INIGEST PARTICIPA AL 3r CONGRÉS DE FUSTA CONSTRUCTIVA
Divendres 14 de febrer les nostres tècniques van assistir al 3r Congrés de Fusta Constructiva a l'ETSAB on van presentar ...
Llegir més
AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)
OBJECTE Regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en ...
Llegir més
MISSIONS CDTI
OBJECTE Finançar projectes cooperatius de R+D (fonamentalment, de Recerca Industrial, però també de Desenvolupament experimental) ...
Llegir més
AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
Línia “Projectes d'investigació i desenvolupament (PID) individuals” CDTI
Projectes de caràcter aplicat per la creació i/o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentat ...
Llegir més
APLICA'T DEDUCCIONS FISCALS
L’Impost de Societats estableix importants deduccions per les empreses que portin a terme determinades activitats que des de la pròpia Administració ...
Llegir més
PROGRAMA DE FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ
OBJECTE Concessió de subvencions públiques destinades a la realització d'accions formatives per l'ocupació adreçades ...
Llegir més
GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA I INSEREIX"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més
PROMOCIÓ DE PRODUCTES VINÍCOLES EN ELS MERCATS DE TERCERS PAÏSOS
OBJECTE Regular la tramitació dels ajuts a la mesura de suport d'informació i promoció en mercats de tercers països dels ...
Llegir més
AJUTS TORRES QUEVEDO I DOCTORATS INDUSTRIALS
OBJECTE Ajuts TORRES QUEVEDO i DOCTORATS INDUSTRIALS per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de R+D o estudis de ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més
Cupons a la Innovació 2019
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons a la Innovació, que preveu la concessió ...
Llegir més
Projectes industrials I+D+i en la indústria manufacturera
OBJECTE Impuls tecnològic en la realització de projectes d’investigació industrial, desenvolupament tecnològic i innovació, ...
Llegir més
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques
OBJECTE Regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva ...
Llegir més
Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària
OBJECTE L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya: Destinats a la transformació ...
Llegir més
INNOTEC 2019
OBJECTE Ajuts destinats a inventivar la realització de projectes R+D conjunts entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats ...
Llegir més
Retos colaboración 2019
OBJECTE Finançament de projectes en cooperació entre empreses i organismes d'investigació, amb la finalitat de promoure el ...
Llegir més
Reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial per a l'exercici 2019
OBJECTE Execució d'inversions materials destinades a la creació o trasllat d’establiments industrials, la millora i/o modificació ...
Llegir més
Finançament de projectes de millora i modernització d'establiments turístics a Catalunya
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de ...
Llegir més
Microcrèdits per la creació d'empreses
OBJECTE Facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses a Manresa.   BENEFICIARIS -       ...
Llegir més
Ajuts per fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa
OBJECTE L’Ajuntament de Manresa promou l’obertura de noves activitats econòmiques al Centre Històric mitjançant la ...
Llegir més
Indústria Conectada 4.0
OBJECTE Convocar en règim de concurrència competitiva ajuts per empreses industrials dirigides a impulsar la digitalització de ...
Llegir més
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més
2ª convocatòria d'ajuts a inversions d'Alt Impacte
OBJECTE Segona convocatòria del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.   BENEFICIARIS Poden ser ...
Llegir més
Subvencions per a la nova implantació de comerços, la millora dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”
OBJECTE Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar ...
Llegir més
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Subvenció pel foment de l'economia circular 2019
OBJECTE Foment de projectes per l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència ...
Llegir més
Ajuts a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 2019
OBJECTE Foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus ...
Llegir més
Ajuts als plans d'igualtat 2019
OBJECTE Ajut destinat a petites empreses i altres entitats que elaborin i implantin plans d'igualtat per primera vegada amb l’objectiu de ...
Llegir més
Ajuts destinats a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)
OBJECTE Finançament de la posada en marxa de projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats ...
Llegir més
Primera convocatòria d'Ajuts en l'àmbit de les tecnologies habilitadores digitals (THD)
OBJECTE Finançament de projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en matèria de Tecnologies Habilitadores Digitals ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA - ANY 2019
OBJECTE Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de ...
Llegir més
AJUTS FINANCERS PER PROJECTES D'I+D+i - INDÚSTRIA CONECTADA 4.0
OBJECTE Desenvolupament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació ...
Llegir més
PROGRAMA CUPONS A LA GESTIÓ ENERGÈTICA
OBJECTE Regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per al Programa de cupons ...
Llegir més
Ajuts a la contractació de joves
OBJECTE Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d'ocupació ...
Llegir més
Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per al 2019-2020
OBJECTE Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de crèdit ...
Llegir més
Finançament del circulant i de la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització
OBJECTE Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions ...
Llegir més
Ajuts a Doctorats Industrials
OBJECTE Subvenció, en règim de concurrència competitiva, a doctorats industrials per a l'any 2019 BENEFICIARIS Entorn ...
Llegir més
Programa d'ajuts a inversions d'Alt Impacte
OBJECTE Primera convocatòria del 2019 per la concessió d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.   BENEFICIARIS Poden ...
Llegir més
Deduccions per R+D+i a l'Impost sobre Societats
Ara és un bon moment per informar-se sobre les possibilitats d’aplicar-se deduccions per R+D+i L’Impost de Societats estableix importants ...
Llegir més
Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial
OBJECTE Regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament ...
Llegir més

Actualitat

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER