Loading...

Ajuts a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 2019

OBJECTE

Foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

 

ORGANISME RESPONSABLE

Agència de Residus de Catalunya (ARC)

 

BENEFICIARIS

  • Empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya i també amb  centre productiu objecte de l’actuació a Catalunya.
  • Microempreses i Pimes.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Classe A: Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.
  • Classe B: Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

En resum: Projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials en procés productiu (ex: modificació de procés que permeti la reducció dels residus generats, preparació per la reutilització i el reciclatge de residus propis, transformació procés per tal que pugui admetre materials reciclats com a matèria prima del procés). Serà subvencionable la preparació de material per fer valorització energètica.

 

REQUISITS

  • Les actuacions s’han d’iniciar després de la sol·licitud d’ajuda.
  • Els residus objecte de l’actuació de prevenció s’han de fer constar separadament a la declaració anual de residus industrials presentada l’any anterior al de realització de l’actuació a subvencionar.

 

TIPOLOGIA I QUANTIA DE L’AJUT

Es tracta d’una subvenció.

L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes. Consultar els percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) ja que van lligats a la tipologia de projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 21/08/2019.

Actualitat

Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més
Cupons a la Innovació 2019
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons a la Innovació, que preveu la concessió ...
Llegir més
Projectes industrials I+D+i en la indústria manufacturera
OBJECTE Impuls tecnològic en la realització de projectes d’investigació industrial, desenvolupament tecnològic i innovació, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER