Loading...

Subvenció pel foment de l'economia circular 2019

OBJECTE

Foment de projectes per l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús de recursos materials y separant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

 

ORGANISME RESPONSABLE

Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya)

 

BENEFICIARIS

  • Empreses privades y agrupacions d’empreses privades amb almenys un establiment operatiu a Catalunya individual, agrupació o associació d’empreses de Catalunya.
  • S’ofereixen condicions més avantatjoses per: PIMES i empreses del tercer sector que treballen amb persones de necessitats especials o amb col·lectius amb risc d’exclusió social i econòmica.
  • Un mateix beneficiari pot presentar un màxim de dos projectes.

 

CARACTERÍSTIQUES

• Tipologia de projectes:

A. Projectes d’implementació al mercat de nous productes i serveis.
B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: Projectes que inclouen la realització d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que es derivin (campanyes, jornades, etc.).

• Actuacions subvencionables:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una prevenció de residus al llarg del cicle de vida.

Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S'inclouen també dins de la categoria d'ecodisseny dels projectes d'introducció al mercat de nous productes que no incorporen, per haver estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP).

2. Nous models de negoci que afavoreixin la eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes

4. Serveis de tornada de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricador d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.

5. Re manufactura

6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua

7. Noves aplicacions de materials reciclats

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant

9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de material

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar des de la data de la Resolució de concessió de la subvenció

 

QUANTIA DE L’AJUT

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Despeses subvencionables: Personal, materials, assistència tècnica, auditoria (obligatòria), etc.

Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 19 de juliol de 2019.

Actualitat

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER