Loading...

Ajuts destinats a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)

OBJECTE

Finançament de la posada en marxa de projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

 

BENEFICIARIS

Petites empreses innovadores, constituïdes entre l’01/07/2016 i el 31/12/2018.

 

CARACTERÍSTIQUES

Els ajuts s'han de sol·licitar per a actuacions anuals o plurianuals. En tot cas, les actuacions subvencionables s'hauran d'iniciar a partir l'1 de gener de 2020, i podran finalitzar al 31 de desembre de 2020, en el cas que el projecte tingui una durada d'un any, o bé el 31 de desembre de 2021, si el projecte té una durada de dos anys.

 

PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

El pressupost màxim de la convocatòria és de 25.000.000 euros.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

Els ajuts presentats són subvencions.

Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. L’actuació ha de tenir un pressupost mínim de 175.000 euros.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

     • Inversions d’equip
     • Personal
     • Col·laboracions externes
     • Material
     • Altres: lloguers, subministraments, cànons i llicencies, etc.
 
 

TERMINI

La data límit de sol·licitud és l’1 de juliol de 2019.

Actualitat

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER