Loading...

Ajuts destinats a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)

OBJECTE

Finançament de la posada en marxa de projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

 

BENEFICIARIS

Petites empreses innovadores, constituïdes entre l’01/07/2016 i el 31/12/2018.

 

CARACTERÍSTIQUES

Els ajuts s'han de sol·licitar per a actuacions anuals o plurianuals. En tot cas, les actuacions subvencionables s'hauran d'iniciar a partir l'1 de gener de 2020, i podran finalitzar al 31 de desembre de 2020, en el cas que el projecte tingui una durada d'un any, o bé el 31 de desembre de 2021, si el projecte té una durada de dos anys.

 

PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

El pressupost màxim de la convocatòria és de 25.000.000 euros.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

Els ajuts presentats són subvencions.

Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. L’actuació ha de tenir un pressupost mínim de 175.000 euros.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

     • Inversions d’equip
     • Personal
     • Col·laboracions externes
     • Material
     • Altres: lloguers, subministraments, cànons i llicencies, etc.
 
 

TERMINI

La data límit de sol·licitud és l’1 de juliol de 2019.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més