Loading...

Ajuts destinats a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)

OBJECTE

Finançament de la posada en marxa de projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

 

BENEFICIARIS

Petites empreses innovadores, constituïdes entre l’01/07/2016 i el 31/12/2018.

 

CARACTERÍSTIQUES

Els ajuts s'han de sol·licitar per a actuacions anuals o plurianuals. En tot cas, les actuacions subvencionables s'hauran d'iniciar a partir l'1 de gener de 2020, i podran finalitzar al 31 de desembre de 2020, en el cas que el projecte tingui una durada d'un any, o bé el 31 de desembre de 2021, si el projecte té una durada de dos anys.

 

PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

El pressupost màxim de la convocatòria és de 25.000.000 euros.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

Els ajuts presentats són subvencions.

Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. L’actuació ha de tenir un pressupost mínim de 175.000 euros.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

     • Inversions d’equip
     • Personal
     • Col·laboracions externes
     • Material
     • Altres: lloguers, subministraments, cànons i llicencies, etc.
 
 

TERMINI

La data límit de sol·licitud és l’1 de juliol de 2019.

Actualitat

Ajuts a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 2019
OBJECTE Foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més
Ajuts als plans d'igualtat 2019
OBJECTE Ajut destinat a petites empreses i altres entitats que elaborin i implantin plans d'igualtat per primera vegada amb l’objectiu de ...
Llegir més