Loading...

Ajuts als plans d'igualtat 2019

OBJECTE

Ajut destinat a petites empreses i altres entitats que elaborin i implantin plans d'igualtat per primera vegada amb l’objectiu de fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

BENEFICIARIS

Empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 49 treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat.

QUANTIA DE L’AJUT

S’estableix una quantia màxima de 6.000€. Hi haurà un pagament anticipat del 65% del projecte subvencionat i el pagament del 35% restant s’emetrà un cop els ajuts siguin justificats.

DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. Cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  2. Despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat.
  3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les tres mesures establertes com a prioritàries en el pla d'igualtat, com ara els ocasionats per campanyes de sensibilització interna i/o externa, accions de formació i/o noves contractacions relacionades amb el pla de igualtat.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 13 de juny del 2019.

Actualitat

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER