Loading...

Ajuts als plans d'igualtat 2019

OBJECTE

Ajut destinat a petites empreses i altres entitats que elaborin i implantin plans d'igualtat per primera vegada amb l’objectiu de fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

BENEFICIARIS

Empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 49 treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat.

QUANTIA DE L’AJUT

S’estableix una quantia màxima de 6.000€. Hi haurà un pagament anticipat del 65% del projecte subvencionat i el pagament del 35% restant s’emetrà un cop els ajuts siguin justificats.

DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. Cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  2. Despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat.
  3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les tres mesures establertes com a prioritàries en el pla d'igualtat, com ara els ocasionats per campanyes de sensibilització interna i/o externa, accions de formació i/o noves contractacions relacionades amb el pla de igualtat.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 13 de juny del 2019.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més