Loading...

Ajuts als plans d'igualtat 2019

OBJECTE

Ajut destinat a petites empreses i altres entitats que elaborin i implantin plans d'igualtat per primera vegada amb l’objectiu de fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

BENEFICIARIS

Empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 49 treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat.

QUANTIA DE L’AJUT

S’estableix una quantia màxima de 6.000€. Hi haurà un pagament anticipat del 65% del projecte subvencionat i el pagament del 35% restant s’emetrà un cop els ajuts siguin justificats.

DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. Cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  2. Despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat.
  3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les tres mesures establertes com a prioritàries en el pla d'igualtat, com ara els ocasionats per campanyes de sensibilització interna i/o externa, accions de formació i/o noves contractacions relacionades amb el pla de igualtat.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 13 de juny del 2019.

Actualitat

Ajuts a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 2019
OBJECTE Foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més
Ajuts als plans d'igualtat 2019
OBJECTE Ajut destinat a petites empreses i altres entitats que elaborin i implantin plans d'igualtat per primera vegada amb l’objectiu de ...
Llegir més