Loading...

Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19

OBJECTE

Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

 

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves (de 16 a 29 anys), prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l' 01/10/2018 fins al 19/09/2019.

 

REQUISITS

  • Garantia juvenil: Inscrit beneficiari
  • Alta al RETA posterior al programa de G.J.
  • Estar al corrent amb hisenda i la SS
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya
  • Mantenir alta al RETA mínim 8 mesos

 

CARACTERÍSTIQUES

  • Àmbit temporal actuacions: de l' 01/10/18 al 19/09/19
  • Presentació electrònica, cal disposar de certificat digital o DNI electrònic
  • Concessió: Per concurrència no competitiva (per ordre d’entrada)

 

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 9.900 euros.

Pagaments:

  • Bestreta del 80% de subvenció a l’atorgament de l’ajut
  • Pagament del 20% restant un cop verificat el compliment d’estar en alta al corresponent règim de la SS o mutualitat durant 12 mesos ininterromputs

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 01 d'octubre del 2019.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més