Loading...

Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19

OBJECTE

Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

 

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves (de 16 a 29 anys), prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l' 01/10/2018 fins al 19/09/2019.

 

REQUISITS

  • Garantia juvenil: Inscrit beneficiari
  • Alta al RETA posterior al programa de G.J.
  • Estar al corrent amb hisenda i la SS
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya
  • Mantenir alta al RETA mínim 8 mesos

 

CARACTERÍSTIQUES

  • Àmbit temporal actuacions: de l' 01/10/18 al 19/09/19
  • Presentació electrònica, cal disposar de certificat digital o DNI electrònic
  • Concessió: Per concurrència no competitiva (per ordre d’entrada)

 

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 9.900 euros.

Pagaments:

  • Bestreta del 80% de subvenció a l’atorgament de l’ajut
  • Pagament del 20% restant un cop verificat el compliment d’estar en alta al corresponent règim de la SS o mutualitat durant 12 mesos ininterromputs

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 01 d'octubre del 2019.

Actualitat

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER