Loading...

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

OBJECTE

Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional.

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:

  • Com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals, o bé
  • Que disposin d'una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

 

No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+i, que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix.

Tampoc podran ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre l'accionariat de les quals pertanyi en més d'un 25% a agents del sistema d'R+D+I.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari en els terminis establerts.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

Tipologia

Petita empresa (punt 13 del glossari, Annex 2)

Mitjana empresa (punt 13 del glossari, Annex2)

Gran empresa (punt 14 del glossari, Annex 2)

RGEC

Activitats de recerca industrial

70%

60 %

50%

Art. 25.5. b) i art.

25.6. a)

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

 

Activitats de Gestió

50 %

50%

50%

-

Auditories

100%

100%

100%

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 200.000 euros per projecte.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 80% de la despesa considerada subvencionable per participant al consorci català.

 

TERMINI

Convocatòria oberta fins al 10 d’octubre de 2019.

Actualitat

Finançament de projectes de millora i modernització d'establiments turístics a Catalunya
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de ...
Llegir més
Microcrèdits per la creació d'empreses
OBJECTE Facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses a Manresa.   BENEFICIARIS -       ...
Llegir més
Ajuts per fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa
OBJECTE L’Ajuntament de Manresa promou l’obertura de noves activitats econòmiques al Centre Històric mitjançant la ...
Llegir més