Loading...

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

OBJECTE

Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional.

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:

  • Com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals, o bé
  • Que disposin d'una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

 

No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+i, que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix.

Tampoc podran ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre l'accionariat de les quals pertanyi en més d'un 25% a agents del sistema d'R+D+I.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari en els terminis establerts.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

Tipologia

Petita empresa (punt 13 del glossari, Annex 2)

Mitjana empresa (punt 13 del glossari, Annex2)

Gran empresa (punt 14 del glossari, Annex 2)

RGEC

Activitats de recerca industrial

70%

60 %

50%

Art. 25.5. b) i art.

25.6. a)

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

 

Activitats de Gestió

50 %

50%

50%

-

Auditories

100%

100%

100%

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 200.000 euros per projecte.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 80% de la despesa considerada subvencionable per participant al consorci català.

 

TERMINI

Convocatòria oberta fins al 10 d’octubre de 2019.

Actualitat

2ª convocatòria d'ajuts a inversions d'Alt Impacte
OBJECTE Segona convocatòria del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.   BENEFICIARIS Poden ser ...
Llegir més
Subvencions per a la nova implantació de comerços, la millora dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”
OBJECTE Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar ...
Llegir més
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més