Loading...

Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY

OBJECTE

Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa Tecniospring INDUSTRY).

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

 

BENEFICIARIS

  1. Els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO vigent que apareixen al web: http://comunitat.accio.gencat.cat/cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.
  2. Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors durant el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

 

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Es contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

  1. Mobilitat A: Sortida a l'estranger + retorn.
  2. Mobilitat B: Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO.

 

CARACTERÍSTIQUES

El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

 

QUANTIA DE L’AJUT

La intensitat dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable acceptat amb els màxims i condicions que s'estableixen a les bases.

L'ajut corresponent al cost salarial de l'investigador/la investigadora contractat/contractada per l'entitat beneficiària es determinarà segons el tipus de mobilitat d’acord amb les bases.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 30 de setembre del 2019.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més