Loading...

Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY

OBJECTE

Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa Tecniospring INDUSTRY).

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

 

BENEFICIARIS

  1. Els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO vigent que apareixen al web: http://comunitat.accio.gencat.cat/cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.
  2. Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors durant el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

 

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Es contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

  1. Mobilitat A: Sortida a l'estranger + retorn.
  2. Mobilitat B: Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO.

 

CARACTERÍSTIQUES

El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

 

QUANTIA DE L’AJUT

La intensitat dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable acceptat amb els màxims i condicions que s'estableixen a les bases.

L'ajut corresponent al cost salarial de l'investigador/la investigadora contractat/contractada per l'entitat beneficiària es determinarà segons el tipus de mobilitat d’acord amb les bases.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 30 de setembre del 2019.

Actualitat

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER