Loading...

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular

OBJECTE

Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus.

 

BENEFICIARIS

Empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya i:

 • Com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Tinguin una plantilla de mínim 5 treballadors en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

 

CARACTERÍSTIQUES

Els projectes de R+D  en Economia Circular podran presentar-se de forma individual o col·laborativa.

Els projectes presentats de forma col·laborativa:

 • Hauran d'estar formats per almenys dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya no vinculades.
 • Cap de les empreses participants en el projecte podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.
 • El projecte haurà d'estar regulat per un acord de col·laboració.
 • Una de les empreses haurà d’actuar com a líder del projecte i la resta com a participants.
 • Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 euros.
 • Les activitats objecte d'ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Despeses de personal tècnic contractat, per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, i el personal tècnic administratiu.

Per a tot el personal, es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.

 • Despeses de col·laboracions externes, entre d'altres:
  • Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
  • Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
 • Despeses d'equipament i instrumental, durant el període en què s'utilitzin per al projecte:
  • Equipaments i instrumental
  • Actius generats com a conseqüència del projecte
  • Actius intangibles tals com llicències de software, coneixements i patents adquirides...
 • Despeses d’auditoria i altres despeses necessàries per la gestió del projecte.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Activitats de gestió

50%

50%

50%

Auditories

100%

100%

100%

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 150.000 euros per projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00 hores del 16 de setembre de 2019.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més