Loading...

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular

OBJECTE

Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus.

 

BENEFICIARIS

Empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya i:

 • Com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Tinguin una plantilla de mínim 5 treballadors en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

 

CARACTERÍSTIQUES

Els projectes de R+D  en Economia Circular podran presentar-se de forma individual o col·laborativa.

Els projectes presentats de forma col·laborativa:

 • Hauran d'estar formats per almenys dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya no vinculades.
 • Cap de les empreses participants en el projecte podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.
 • El projecte haurà d'estar regulat per un acord de col·laboració.
 • Una de les empreses haurà d’actuar com a líder del projecte i la resta com a participants.
 • Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 euros.
 • Les activitats objecte d'ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Despeses de personal tècnic contractat, per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, i el personal tècnic administratiu.

Per a tot el personal, es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.

 • Despeses de col·laboracions externes, entre d'altres:
  • Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
  • Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
 • Despeses d'equipament i instrumental, durant el període en què s'utilitzin per al projecte:
  • Equipaments i instrumental
  • Actius generats com a conseqüència del projecte
  • Actius intangibles tals com llicències de software, coneixements i patents adquirides...
 • Despeses d’auditoria i altres despeses necessàries per la gestió del projecte.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Activitats de gestió

50%

50%

50%

Auditories

100%

100%

100%

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 150.000 euros per projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00 hores del 16 de setembre de 2019.

Actualitat

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
OBJECTE Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, ...
Llegir més
LEADER 2019
OBJECTE Foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies ...
Llegir més
Cupons Indústria 4.0 (2019)
OBJECTE L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0, que preveu la concessió ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER