Loading...

INNOTEC 2019

OBJECTE

Ajuts destinats a inventivar la realització de projectes R+D conjunts entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO (Grups de recerca universitària i del CSIC i centres CERCA acreditats TECNIO, en endavant DTP's). L'objectiu és incentivar la col·laboració entre els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públics i les empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi coneixement i tecnologia cap a l'empresa. 

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d'aquest ajut:

- Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (que en el darrer any tancat hagin facturat com a mínim el doble del cost subvencionable del projecte i que disposin d'una plantilla d'entre 4 i 500 treballadors en el mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud).

- Els desenvolupadors TECNIO públics. Llistat consultable a: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditació/tecnio/

 

REQUISITS BENEFICIARIS

- Que la facturació de l'empresa sol·licitant dobli com a mínim la despesa subvencionable que li correspon al projecte

- Els requisits generals, que és complir amb les obligacions legals i requisits relacionats amb temes com: ocupació discapacitat, obligacions impostos, prevenció assetjament, política lingüística, riscos laborals, propietat intel·lectual i altres. 

CARACTERISTIQUES:

1. TIPOLOGIA DE PROJECTES SUBVENCIONABLES:

- Projectes R+D conjunts entre almenys una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat. Els participants han de ser autònoms i no poden venir vinculats entre ells. Cap membre pot participar en més del 70% de la despesa total subvencionble acceptada del projecte. 

- Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i màxima de 200.000 euros. 

- La durada màxima del projecte és de 2 anys a partir de la data de sol·licitud.

2. QUANTIA I INTENSITAT DE L'AJUT

• Despesa subvencionable acceptada d'entre 50-200.000 euros, que no pot suposar, per l'empresa participant, més d'un 50% de la darrera facturació

• Intensitat de l'ajut:

  - Recerca industrial: 70% per petita, 60% per mitjana i 50% per gran empresa

- Desenvolupament experimental: 45% petita, 35% mitjana i 25% gran empresa

- Pels desenvolupadors públics TECNIO fins a 100% (despeses subvencionables corresponents a Activitat no Econòmica)

3. DESPESES SUBVENCIONABLES

- Despeses de personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar involucrat al projecte)

- Altres despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, definició d'un pla de comercialització, ecodisseny i d'altres similars. 

- Col·laboracions externes per activitats R+D (només en cas d'empreses)

- Amortització equipament i instrumental projecte

 

TERMINI

Fins el dia 17 d’octubre del 2019 a les 14:00 hores (hora peninsular)

Actualitat

INIGEST PARTICIPA AL 3r CONGRÉS DE FUSTA CONSTRUCTIVA
Divendres 14 de febrer les nostres tècniques van assistir al 3r Congrés de Fusta Constructiva a l'ETSAB on van presentar ...
Llegir més
AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)
OBJECTE Regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en ...
Llegir més
MISSIONS CDTI
OBJECTE Finançar projectes cooperatius de R+D (fonamentalment, de Recerca Industrial, però també de Desenvolupament experimental) ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER