Loading...

Nuclis R+D (2023)

OBJECTE

La línia de subvencions per a Nuclis R+D són un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d'empreses catalanes, amb progrés tecnològic d’alt risc, fins a fase prèvia a la industrialització i la comercialització.
El projecte pot ser presentat i realitzat per una sola empresa individual o per un consorci de mínim 2 empreses. Poden també comptar amb socis que siguin desenvolupadors tecnològics TECNIO i/o empreses/entitats internacionals.

BENEFICIARIS

Empreses amb ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que disposin d’una antiguitat mínima de 2 anys (a comptar en data de sol·licitud de l’ajut), amb capacitats de desenvolupar tasques d’R+D empresarial.

També podran ser beneficiaris els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO i que participin en el projecte proposat cooperant amb empresa/es.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables seran aquelles que formin part de les actuacions previstes en la memòria tècnica de sol·licitud i necessàries pel projecte tècnic, i en concret:

  • Despeses de personal tècnic contractat en empresa/es sol·licitant/s i dedicat al projecte d’R+D.
  • Si s’escau, despeses de personal del desenvolupador acreditat TECNIO dedicat al projecte d’R+D.
  • Despeses de col·laboracions externes/subcontractacions necessàries pel projecte i només per la/es empresa/es sol·licitant/s.
  • Altres despeses directament vinculades amb el projecte i amb activitats de recerca experimental i desenvolupament industrial.
  • Despeses indirectes, per part empresarial, un 7% respecte als costos directes de personal.
  • Despeses d’auditoria, per part d’un auditor de comptes per la part empresarial, fins a 1.500 euros per justificació realitzada (màxim, 2 auditories per empresa i projecte). Aquesta despesa, si escau, també serà elegible pel desenvolupador TECNIO).
No es considera subvencionable la despesa de possibles socis internacionals.
No són subvencionables despeses d’adquisició d’actius, materials o immaterials ni construcció, compra o lloguer d’espais on es dugui a terme el projecte.
El pressupost mínim subvencionable del projecte ha de ser de 120.000 euros, considerant únicament les despeses dels participants que siguin beneficiaris de l’ajut.

 

QUANTIA DE L’AJUT

La intensitat de l’ajut dependrà de la classificació de les activitats i del tamany de l’empresa/es sol·licitant/s:

Tipologia d’activitat

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Auditories

100%

100%

100%

L’import màxim de l’ajut serà de 250.000 euros per projecte. Si s’escau, l’ajut per desenvolupadors TECNIO serà com a màxim de 100.000 euros.

CARACTERÍSTIQUES

  • Termini d'execució: 36 mesos, des de la data de presentació de la sol·licitud, sense possibilitat de demanar ampliació d’aquest termini.
  •  Procediment de concessió: Concurrència competitiva.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 6 de juny de 2023.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.