Loading...

PROGRAMA MOVES II

OBJECTE

Contribuir a la descarbonització del sector transport mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució dels objectius fixats pel Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, promovent la realització d'actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Actuació 1: Adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer, o rentings,  de vehicles d'energies alternatives. En el cas d'adquisició de vehicles nous de categories M1 i N1, es podrà incrementar l'import d'ajuda per a l'adquisició del vehicle, si el destinatari últim d'aquesta, acredita la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, sent el seu titular en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, sempre que sengles vehicles reuneixin els requisits que en aquest reial decret es detallen.
  • Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, a través de la modalitat d'adquisició directa.
  • Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, ja siguin públics o bé restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials.
  • Actuació 4: Implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses i  mesures a dur a terme per Ajuntaments en nuclis urbans per a adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post COVID-19.

BENEFICIARIS

Comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

Destinataris finals dels ajuts:

  • Actuacions 1 i 2: Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF de les quals comenci per a, B, C, D, E, F, G, J, R o W, Entitats locals i sector públic institucional.
  • Actuacions 3 i 4: els mateixos de les actuacions 1 i 2, excepte persones físiques i comunitats de propietaris.

QUANTIA DE L’AJUT

Dotació pressupostària a Catalunya: 16.120.376€.

  • Actuació 1: Varien segons motorització i categoria de vehicle. Des dels de 600 € per a quadricicles lleugers elèctrics, fins als 15.000 € per a la compra de camions i autobusos elèctrics. Les ajudes per a la compra de turismes elèctrics poden arribar, depenent de la mena de beneficiari, fins als 5.500 € amb desballestament i fins als 6.000 €, igualment amb desballestament, en el cas de vehicles comercials de fins a 3.500 kg. En paral·lel i en el cas d'adquisició de vehicles de categories M1 i N1, s'exigeix als fabricants o punts de venda un descompte mínim de 1.000 € a la factura.
  • Actuació 2: En quant als punts de recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics (públics i privats), les ajudes seran d'un 30% o un 40% del cost subvencionable, establint-se un límit de 100.000 €.
  • Actuació 3: En quant als sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, les ajudes seran d'un 30% del cost subvencionable, establint-se un límit de 100.000 €.
  • Actuació 4: Per a la implantació de mesures de Plans de Transport als Centres de Treball i de mesures a dur a terme per Ajuntaments en nuclis urbans per a adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post COVID-19, les ajudes seran d'un 40% o un 50% del cost subvencionable, depenent de la mena de beneficiari, establint-se un límit de 500.000 €.

INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que poguessin concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administració o ens.

TERMINI

Es podran sol·licitar del 17 de setembre de 2020 i fins que s'esgoti el pressupost disponible.

 

FAQs: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/faqs/index.html 

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.