Loading...

Ajuts per instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts renovables

OBJECTE

Concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajuts destinats a projectes d'inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable i els seus equips de millora de gestió i optimització de producció.

S’inclouen els següent tipus d’instal·lacions:

Font d’energia

Tipus d’actuació

Límit de potència instal·lada

Biomassa

Calderes aplicació industrial de baixa potència

500 ≤ P ≤ 3.000

Geotèrmia o hidrotermia

Aplicació serveis o indústria

50 ≤ P

Solar tèrmica

Solar Tèrmica sense concentració 50 -100 kW

50 ≤ P <100

Solar Tèrmica sense concentració

≥ 100 kW

P ≥ 100

Gasos renovables

-Biometà (només depuració)

 

-Biogàs + biometà (producció de biogàs i la seva depuració)

Amb independència de la seva potència

Biomassa, geotèrmia o hidrotermia, solar tèrmica i gasos renovables

Xarxes de calor i/o fred

N/A

 

BENEFICIARIS

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloses empreses de serveis energètics.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Elaboració del projecte d'execució, assajos de test de resposta tèrmica, assajos de bombament, direcció facultativa d'obra, coordinació de seguretat i salut, equips principals de generació, sistemes d'acumulació, obra civil, fonaments, sistemes de descàrrega i emmagatzematge, sistemes de distribució de calor / fred a punts de consum, sistemes d'injecció a xarxa, sistemes de compressió a alta pressió i d'emmagatzematge de gasos renovables comprimits, adaptació de vehicles per al transport de gasos renovables i estacions de servei, sistemes elèctrics i de control, hidràulics, bombament, instrumentació, mesurament, auxiliars, monitorització, transport i muntatge, posada en funcionament, etc.

CARACTERÍSTIQUES

  • Durada projecte: les instal·lacions han de trobar-se completament finalitzades abans del 30 de juny de 2023.
  • Efecte incentivador: Les actuacions subvencionades no podran iniciar-se abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda per part del beneficiari.
  • La gestió d’aquestes ajudes correspon a l’IDAE.
  • Aquests ajuts són incompatibles amb altres ajudes que s'atorguin per a la mateixa finalitat.
  • Dotació pressupostària: 8.100.000 €.

QUANTIA DE L’AJUT

Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari mitjançant una bestreta.

L'import de l'ajut concedit es quantificarà en la resolució de procediment en termes d'import unitari i import total.

La intensitat de l'ajut es calcularà en funció del pressupost subvencionable justificat pel sol·licitant de l'ajuda, de la potència real instal·lada, així com d'una aportació mínima unitària que s'establirà en funció de la tipologia dóna l'actuació.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 12:00 hores del 30 de novembre de 2020.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.