Loading...

PROGRAMA 30 PLUS

OBJECTE

L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d'altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

BENEFICIARIS

Entitats contractants: empreses, autònoms, societats civils privades i institucions sense ànim de lucre.

     No podran ser beneficiaries: Les ETT, els centres especials de treball i les empreses d’inserció.

REQUISITS

 • El nou treballador/a ha de tenir almenys 30 anys, un nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació en el moment d’iniciar la relació laboral.
 • L’empresa contractant no podrà contractar més de 5 persones participants.
 • L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional en els 3 mesos anteriors a la contractació.

CARACTERÍSTIQUES

 • Formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 20 hores setmanals amb el nou treballador/a, per a una durada mínima d’entre 6 i 9 mesos (contracte eventual o indefinit). No seran compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
 • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
 • La persona contractada ha de participar en una formació d’entre 20 i 100 hores, organitzada per PIMEC, fora d’horari laboral i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació i, en cas de simultaneïtat, reduir la jornada de treball mentre duri la formació (no es podran superar les 8 hores diàries, ni les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i la formació).
 • Els perfils professionals preferents en aquest programa són: personal d’administració, comerç i atenció al client, recepció, logística o manipulació.
 • La contractació ha de ser a temps parcial si la formació es duu a terme simultàniament en el contracte.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball.
 • El procediment de concessió serà mitjançant concurrència no competitiva.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Actuació de l’experiència professional mitjançant contacte laboral: Despeses salarials, incloent salari base i pagues extra.

QUANTIA DE L’AJUT

Mòdul econòmic diari = 34,52€

Mòdul econòmic referenciat al salari mínim interprofessional, incloses les pagues extraordinàries.

Serà de 1.050€/mes per jornada complerta o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de duració del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 de novembre de 2020 fins al 22 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.