Loading...

COVID19 - Subvencions a la restauració, estètica i bellesa, parcs infantils privats i oci nocturn

OBJECTE

Concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial afectats econòmicament per la COVID-19. La finalitat és reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la pròrroga i modificació de les mesures adoptades per a la contenció del virus.

BENEFICIARIS

Els autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, d'un parc infantil privat, o d'un establiment o local que es trobi dins d'un centre o un recinte comercial, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament.

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn donades d'alta en el cens de l'impost d'activitat econòmica i obligats al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

LÍNIES SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1: Bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials.
 • Àmbit 2:
  • Àmbit 2.1: Parcs infantils privats
  • Àmbit 2.2: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes.

CARACTERÍSTIQUES

 • Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.
 • Procediment de concessió de les subvencions: Concurrència no competitiva (estricte ordre d’entrada).
 • Organisme responsable: CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya)
 • L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.
 • Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals.

QUANTIA DE L’AJUT

La subvenció atorgada consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

 • Àmbit 1. 
  • Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros.
  • Centres d'estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.
  • Establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 3.000 euros.
 • Àmbit 2.1. Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros.
 • Àmbit 2.2. Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de:
  • 10.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors
  • 20.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma.

TERMINI

 • Àmbit 1: El termini de presentació de les sol·licituds comença el 21/12/2020 a les 12:00 hores i acaba a les 14:00 hores del dia 30/12/2020.
 • Àmbit 2:  El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 12:00 hores del dia 26 de novembre i acaba a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

 

⚠️ IMPORTANT:

Els titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d'estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049), publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la present convocatòria pels import establerts en aquesta, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.