Loading...

Ajut per centres de l'educació en el lleure i per a les activitats extraescolars 2020

Objecte:

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a les empreses, persones autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19.

Beneficiaris:

 1. Entitats, empreses i autònoms que realitzin activitats de lleure educatiu d'esplais diaris de dilluns a divendres i d'esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana que hagin estat suspeses.
 2. Autònoms, empreses, centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, que prestin activitats extraescolars dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys.
 3. Entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils (albergs de joventut, granges-escola, campaments, cases de colònies i aules de natura), que hagin estat afectades per la pandèmia per COVID-19.

No poden sol·licitar l'ajut els clubs esportius federats.

Quantia de la subvenció:

 1. Activitats de lleure educatiu: 1.500 euros.
 2. Activitats extraescolars: 3.500 euros.
 3. Instal·lacions juvenils: 5.000 euros.

Característiques:

 • Es pot participar per més d'una modalitat de l'ajut, presentant, en tot cas, una única sol·licitud per modalitat.
 • Aquest ajut, en qualsevol de les seves modalitats, és compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció.
 • Per a l'atorgament de l'ajut no es tindrà en compte l'ordre cronològic de presentació de sol·licituds.
 • Pressupost destinat a aquesta línia: 20.000.000 euros.
 • La sol·licitud s'ha de fer telemàticament amb idCAT Mòbil o amb certificat digital.

Termini:

Es poden presentar sol·licituds des de les 9:00 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20:00 hores de l'11 de desembre de 2020.

Actualitat

Subvenció per a entitats gestores d'instal·lacions esportives
Objecte: Fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència ...
Llegir més
Subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció
Objecte: Regular la concessió de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció mitjançant ...
Llegir més
Línia “Projectes d'investigació i desenvolupament (PID) individuals” CDTI
Projectes de caràcter aplicat per la creació i/o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentat ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.