Loading...

Ajuts per la Rehabilitació Energètica en Edificis existents (PREE)

Objecte:

Opció A: actuacions en edificis existents: ​

 • Edificis d'habitatge unifamiliar ​
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge​
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE))​

Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.​

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d'edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
 • Les comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge.
 • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació.​
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d'actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
 • Les Comunitats locals d'energia, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.

Actuacions subvencionables:

Les tipologies d’actuació són:

 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.
 2. Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
 3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

No seran elegibles:​

 • Les realitzades en edificis de nova construcció​
 • Ampliacions (superfície o volum)​
 • Canvi d'ús

Requisits:

Independentment del numero d’actuacions que es facin s’han d’assolir els dos objectius:

 • Millora com a mínim d’una lletra de la qualificació (excepte en el cas que ja es tingui una qualificació A)
 • Reducció mínima del 10 % del consum d’energia final.

A més, cal tenir present que, tant per l’opció A com per l’opció B, hi ha un cost elegible màxim i un cost elegible mínim pendents de definir.

Quantia de la subvenció:

L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 43.855.000 euros.

 • OPCIÓ A:

Tipologia d’actuació

Ajut base

Ajut addicional per criteri social eficiència energètica o actuació integrada

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

35%

En funció de l'ús de l'edifici i d'acord amb el que s'estableix a l’ annex IV del Real Decret 737/2020, de 4 d’agost, per a la mena d'actuació. Fins als límits de la normativa d'ajudes d'Estat.

2. Millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques

35%

3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

15%

 
 • OPCIÓ B:

Tipologia d’actuació

Ajut base

Ajut addicional per criteri social eficiència energètica o actuació integrada

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

25%

En funció de l'ús de l'edifici i d'acord amb el que s'estableix a l’ annex IV del Real Decret 737/2020, de 4 d’agost, per a la mena d'actuació. Fins als límits de la normativa d'ajudes d'Estat.

2. Millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques

25%

3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

15%

 

Característiques:

 • Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a esgotar el pressupost.
 • Termini d’execució: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions comença el 4 de desembre de 2020 a les 09:00 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.