Loading...

SUBVENCIÓ PEL FOMENT DE L'ECONOMIA CIRCULAR (2020)

OBJECTE

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

ORGANISME RESPONSABLE

Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya)

CARACTERÍSTIQUES

 • Tipologia de projectes:
 1. Projectes d’implementació al mercat de nous productes i serveis.
 2. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
 3. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: Projectes que inclouen la realització d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que es derivades (campanyes, jornades, etc.).
 • Actuacions subvencionables:
 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una prevenció de residus al llarg del cicle de vida.

Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S'inclouen també dins de la categoria d'ecodisseny dels projectes d'introducció al mercat de nous productes que no incorporen, per haver estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP).

 1. Nous models de negoci que afavoreixin la eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 2. Reutilització i reparació de productes
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricador d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 4. Remanufactura
 5. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l’energia
 6. Noves aplicacions de materials reciclats
 7. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant
 8. Mineria d'abocadors per a la recuperació de material

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució de concessió de la subvenció

BENEFICIARIS

 • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
 • Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Una mateixa organització beneficiària pot ser promotora o sòcia en un màxim de dos projectes. No es pot presentar més d'una sol·licitud per projecte.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • El cost laboral del personal propi.
 • La compra d'equips, només en el cas de projectes de classe A.
 • El lloguer d'equips i locals, en cas que siguin necessaris per al projecte.
 • Els costos de consumibles i materials.
 • Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l'execució del projecte.
 • Les analítiques i els assajos.
 • Les accions de comunicació derivades del projecte, només en el cas de les classes A i B, màxim 10% de l'import atorgat el projecte (límit de 4.000€). Per projectes classe C, no és aplicable aquesta limitació.  
 • El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim de 1.000 euros.
 • Despeses indirectes. Les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte.

QUANTIA DE L’AJUT

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a PIMES, o del 50% si el beneficiari no és una PIME, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Despesa mínima (feta i justificada): 50% de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat.

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 19 de febrer de 2021.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.