Loading...

PRÉSTECS PER LA RENOVACIÓ D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS A CATALUNYA

OBJECTE

Ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic.

BENEFICIARIS

Titulars d'allotjament turístics: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin mínim 2  anys funcionant.

També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics.

ACTUCIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran elegibles els projectes d'inversió per a la millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic que comportin una despesa mínima de 60.000€.

QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut consistirà en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).

Condicions:

  1. Import: L'import del préstec podrà ser fins al 100% de l'import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros per beneficiari.
  2. Tipus d'interès: Euríbor a 12 mesos més un 2%. Sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació, que s'especificarà en la resolució d'atorgament de l'ajut i que serà com a màxim de el 2%.
  3. Termini: El termini màxim d'amortització del préstec serà de fins a 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 2 anys.
  4. Amortització: El préstec s'amortitzarà linealment per períodes vençuts.
  5. Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec.
  6. Comissió d'amortització anticipada total o parcial: el 0,25% com a màxim. En el cas de tipus fix, s'afegiran els costos de ruptura destinats a la cancel·lació de la cobertura de tipus.
  7. Despeses: Les despeses que es derivin d'aquestes operacions van a càrrec del prestatari.
  8. Interès de demora: El tipus d'interès vigent de l'operació més el 6%.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost.

Actualitat

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL (2024)
Objecte: Concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors ...
Llegir més
PIME DIGITAL 2024 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital
La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, han engegat ...
Llegir més
AJUTS CUPONS ACCIÓ A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA
Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.