Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA (2019)

OBJECTE

Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

 

ORGANISME RESPONSABLE

CCAM: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 

TIPUS D’AJUT

Subvenció a fons perdut.

 

PROGRAMES

 1. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.
 2. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 3. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.
 
 
PROGRAMA 1: Participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals

Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer.

A Catalunya: Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals d'acord amb la normativa firal catalana vigent durant l'any 2019.
En el cas de Fires estatals i internacionals: Participació com a expositor a les fires professionals
 
Despeses subvencionables:
a. Contractació de l'espai i de l'estand
b. Lloguer de mobiliari i assegurances.
c. Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
d. Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.
e. Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
f. Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.
 
Quantia de l’ajut:
Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 € en fires d'àmbit nacional (Catalunya) i estatal.
Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 € en fires d'àmbit internacional.
El límit màxim per a aquest programa és de 5.000 euros.
 
Requisits:
a. Que el sol·licitant tingui almenys un establiment a peu de carrer.
b. Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500 euros.
c. Que en el cas de participar a una fira nacional, l'activitat firal estigui inscrita al Registre d'Activitats Firals de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement.
 
 
PROGRAMA 2: Suport en el procés de transformació digital de les empreses

Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal.

Línies subvencionables:
Àmbit 1: Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda.
Àmbit 2: Per projectes d'omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci.
 
Despeses subvencionables:
 • Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini, programació, disseny i continguts).
 • Contractació d'una empresa externa que ofereixi el servei de community management.
 • Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes com Google Adwords o Facebook).
 • Monitorització i reputació online.
 • Posicionament web o SEO.
 • Email marketing (l'enviament de newsletters o mails als clients).
 • Cartelleria digital implantada a l'establiment físic i gestió dels continguts sempre i quan reculli dades dels clients (no sent subvencionable una pantalla de TV que no doni aquesta informació).
 • Creació de la pròpia aplicació mòbil de l'establiment (APP)
 • Projectes de CRM i fidelització
 • Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.)
 • Connectivitat a la botiga (WiFi col·lectiva – no del propi establiment)
 • Implantació d'etiquetes electròniques
 • Sistemes de comptadors de persones
 • Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)
 • Sistemes vídeo analítica per mesurar audiències, interès dels continguts promocionals de les pantalles, reconeixement facial (sexe, edat) per programar continguts dirigits.
 • Impressió 3D
 • Big Data i cloud computing, accions de seguretat a Internet o cyberseguretat
 • Internet de les coses, realitat augmentada i/o virtual.
 • Introducció d'eines gaming
 • Blockchain
 • Eines de biometria, ús de weareables
 • Incorporació d'assistents de veu o tecnologia chatbot.
 
Quantia de l’ajut:
Àmbit 1: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.000 euros.
Àmbit 2: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 10.000 euros.
 
Requisits:
Per a tots dos àmbits:
a. Comerç i serveis: l'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
b. Moda: caldrà disposar d'un showroom o taller, o acreditar que es tracta d'un fabricant de moda.
c. Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
d. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 1.000 euros.
e. És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2019.
f. Les solucions tecnològiques han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.
Per a l'àmbit 2:
Les empreses que sol·licitin per aquest àmbit hauran de disposar d'un Pla de Transformació Digital, que ha de representar com a mínim un 10% del pressupost de l'empresa.
 
 
PROGRAMA 3: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.

Línies subvencionables:
Àmbit 1: recuperació dels locals buits
o La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
o L'ús d'aparadors de locals tancats.
o La continuïtat de l'empresa comercial.
o L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Àmbit 2: reforma d'establiments
o La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
o L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
o La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).
Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect”
o Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).
 
Quantia de l’ajut: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.
 
Despeses subvencionables:
Àmbit 1:
Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).
Àmbit 2:
Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.
Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga.
Àmbit 3:
Les despeses derivades de la instal·lació de sistemes de click & collect: compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent.
 
Requisits:
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.
Àmbit 1:
o En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
o Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
o Han de disposar del corresponent permís municipal.
o Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.
Àmbit 2:
o En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
o En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys.
Àmbit 3:
o Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del dia 23 d’abril de 2019 al dia 23 de maig de 2019.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.