Loading...

Primera convocatòria d'Ajuts en l'àmbit de les tecnologies habilitadores digitals (THD)

OBJECTE


Finançament de projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en matèria de Tecnologies Habilitadores Digitals en els quals es produeixi un impuls substancial en el grau de maduresa tecnològic.

 

BENEFICIARIS


Empreses amb mínim 3 anys d'antiguitat i agrupacions d'interès econòmic (AIE), excepte les del sector públic, els professionals autònoms i les entitats sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.

 

REQUISITS


 • Els projectes han de tenir un pressupost mínim de 200.000 €.
 • Els projectes amb pressupost superior a 1.000.000 €, hauran de comptar amb subcontractacions per un import ≥ 25% del pressupost presentat.

 

    CARACTERÍSTIQUES


 • Desenvolupament de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en els TRL 3-7.
 • Incompatibilitat amb altres ajuts.
 • Abans de rebre el pagament de l'ajut, s'hauran de constituir garanties que les ha de determinar a partir de la qualificació de la solvència economicofinancera de l'entitat.
 • El pagament total de l'ajut es realitzarà en el moment de concessió de l'ajut i després de la constitució de garanties.
 • Ajut amb efecte incentivador.

 

QUANTIA DE L’AJUT


Es tracta d’una subvenció en règim de concurrència competitiva.

La convocatòria del 2019 compta amb una dotació pressupostària de 9.000.000 euros.

Taula amb la relació de les intensitats d'ajudes màximes:

 

INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL

DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL

 

Petites

Mitjanes

Grans

Petites

Mitjanes

Grans

Maduresa tecnològica

60%

50%

40%

40%

30%

20%

Gènere

10%

10%

10%

5%

5%

5%

Difusió

10%

10%

15%

15%

15%

15%

Ajuda Màxima

80%

75%

65%

60%

50%

40%

 

 

DESPESES SUBVENCIONABLES


 • Despeses de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar.
 • Costos d’instrumental i material inventariable.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • Costos generals directament derivats del projecte.
 • Altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars que derivin directament del projecte.
 

TERMINI


Es poden presentar sol·licituds fins el dia 20/05/2019.

 

 

ANNEX 1 - Tipus de projectes admesos


 1. Investigació industrial: Investigació planificada o estudis crítics l'objecte dels quals és l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents.
 1. Desenvolupament experimental: Adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Es considera:
 1. Desenvolupament experimental llunyà al mercat: Aquells projectes que facin ús de  tecnologies que han estat validades en un entorn rellevant, operacional o de simulació; ja sigui el sistema complet, un prototip d'est o a nivell de components.
 2. Desenvolupament experimental proper al mercat: Aquells projectes que facin ús de tecnologies que s'han provat, validat i certificat completament en un entorn real. Pot comportar l'existència d'un primer sistema/prototip comercial sempre que es tracti del producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.

 

     ANNEX 2 - THD


S'entén per tecnologies habilitadores aquelles que tenen un impacte directe en la modernització i competitivitat dels sectors econòmics claus per a l'economia espanyola.

Les ajudes que es convoquin en el marc d'aquestes bases reguladores es destinaran a projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental en alguna de les tecnologies habilitadores pròpies del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, entre d’altres:

– Internet de les Coses.

– Infraestructures digitals i Xarxes 5G.

– Computació difusa i en el núvol.

– Tecnologies de processament massiu de dades i informació.

– Computació d'alt rendiment (HPC).

– Processament del llenguatge natural.

– Ciberseguridad, biometria i identitat digital i ciberseguridad industrial.

– Bases de dades distribuïdes (blockchain/DLT).

– Robòtica.

– Intel·ligència artificial.

– Realitat virtual.

– Micro/nano electrònica.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.