Loading...

Ajuts a la contractació de joves. Programa La Caixa Empleo Joven

OBJECTE

Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d'ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites al  Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

1. Ajuts de  6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de 6 mesos.

2. Ajuts d'un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de 6 mesos i ampliable a dos períodes successius de 3 mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de 12 mesos.

L'objecte de les ajudes és el cofinançament del contracte d'una persona jove treballadora.

 

BENEFICIARIS

 • Les empreses, inclosos/es els/les empresaris/àries autònoms/es.
 • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

No podran ser beneficiàries de les ajudes:

 • Les unions temporals d'empreses.
 • Les societats civils.
 • Les comunitats de béns i altres entitats freturoses de personalitat jurídica.
 • Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

 

CARACTERÍSTIQUES

Les persones destinatàries finals de les ajudes són les persones joves que compleixin els següents requisits:

a) Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

b) Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalització del contracte.

c) No haver treballat en el dia natural anterior al dia d'inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no és aplicable a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d'inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

 

REQUISITS DELS CONTRACTES

Els contractes han de ser a jornada complerta.

Contractes exclosos:

 • Les contractacions efectuades per les unions temporals d'empreses, societats civils i comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica.
 • Les contractacions efectuades per qualsevol organisme del sector públic estatal, autonòmic i local.
 • Les contractacions per prestar serveis a través de contractes de posada a disposició.
 • Les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l'aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d'interinitat o contracte fix discontinu.
 • Les contractacions de persones joves treballadores que haguessin prestat serveis per la mateixa empresa, grup d'empreses, entitat o relacionades, en els DOTZE mesos anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte per temps indefinit.
 • Les contractacions realitzades per una mateixa empresa o entitat per cobrir un mateix lloc de treball prèviament incentivat pels presents ajuts.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Contracte de durada determinada (temporal): S'atorgarà una ajuda de 4.200€, corresponent a una quantia fixa de 700€ mensuals durant els 6 primers mesos de contracte.

Contracte indefinit: S'atorgarà una ajuda que podrà constar d'entre una i tres fases:

‐ Primera fase d'ajuda de 4.800€, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els 6 primers mesos de contracte (període de permanència mínima).

‐ Segona fase d'ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals per cadascun dels 3 mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència.

‐ Tercera fase d'ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals durant un nou i últim període addicional i consecutiu de 3 mesos més.

 

TERMINI

El termini de sol·licitud de les ajudes s'inicià el dia 19 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de març de 2022 a les 19 h. EL PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA S'HA EXHAURIT, LES SOL-LICITUDS QUE VAGIN ENTRANT QUEDARAN EN LLISTA D'ESPERA.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.