Loading...

COVID19 - Ajuts extraordinaris per afectacions de la Covid-19 al sector esportiu

Objecte:

Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021.

Programes:

 1. Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada.
 2. Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d'àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s'hagi vist ajornada.

Beneficiaris:

Programa 1:

Entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l'obertura al públic següents:.

 1. Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
 2. Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport).
 3. Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.

Programa 2:

 1. Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
 2. Els consells esportius, registrats en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Queden exclosos:

 • Ens locals de Catalunya; les persones jurídiques participades en més d'un 50% per capital públic, a excepció de les universitats, en el seu cas; i els professionals i treballadors autònoms.
 • Les persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions esportives d'ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, residencial o turístic.

Requisits:

 • Ser titular de la gestió d’una instal·lació en servei acreditada documentalment (concessió, contracte, etc.).
 • Que la instal·lació estigui inclosa al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) o presenti la fitxa d'alta al Cens en el moment de la sol·licitud.
 • Les instal·lacions no poden ser d'ús exclusiu docent, residencial o turístic.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya...

Quantia de la subvenció:

Programa 1:

L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció dels metres quadrats de la superfície dels espais esportius de la instal·lació. Consulteu tota la informació sobre el vostre espai esportiu al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC).

L'import de l'ajut es podrà reduir proporcionalment per a cada tipologia d'instal·lació a cada convocatòria, en funció de l'afectació que estigui determinada en les mesures establertes o que es puguin adoptar.

Programa 2:

L'import de l'ajut s'estableix en funció del nombre de llicències esportives, dels esportistes, informades en el Pla d'Actuació presentat al Consell Català de l'Esport l'any 2020, en els termes següents:

Característiques:

 • Les sol·licituds, amb les declaracions, s'hauran de presentar telemàticament, per mitjà d’un formulari electrònic.
 • En el cas que el sol·licitant gestioni més d’una instal·lació esportiva afectada per la suspensió de l’obertura al públic, l’import màxim de l’ajut és de 250.000 euros.
 • L’import de l’ajut s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de l’ajut.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • No requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits detallats mitjançant la declaració responsable.

Termini:

 • Programa 1: El termini de sol·licitud va del 10 al 16 de març de 2021.
 • Programa 2: El termini de sol·licitud va del 18 al 24 de març de 2021.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.