Loading...

CUPONS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (2023)

Objecte:

Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Línies:

 1. Cupons a l’estratègia: Tenen per objectiu acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.
 2. Cupons Green: Tenen per objectiu identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de les empreses respecte l’emergència climàtica.
 3. Cupons a la indústria 4.0: Són una oportunitat per incorporar tecnologies de la indústria 4.0 a la teva empresa. A través d'aquests cupons podràs fer els primers passos per implementar tecnologies com la impressió 3D, el big data, la internet de les coses o la robòtica, entre d'altres, amb l'objectiu de millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa.
 4. Cupons d’iniciació a l’exportació: Volen ajudar a les empreses a fer els primers passos cap a l’expansió internacional dels seus negocis.
 5. Cupons International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de l’empresa a través dels canals digitals.
 6. Cupons de programes europeus R+D+I: Tenen la finalitat d’ajudar a les pimes a accedir a convocatòries d’ajuts europeus de recerca i d’innovació de manera col·laborativa.
 7. Cupons de tecnologies digitals avançades: Experimentar amb noves tecnologies per accelerar la transformació digital de l’empresa.

Beneficiaris:

De forma genèrica, els beneficiaris han de ser pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per part d'un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

1. Cupons a l’estratègia: Una persona assessora experimentada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per assegurar la seva competitivitat.

2. Cupons Green: Les actuacions poden estar relacionades amb l’ús de tecnologies per desenvolupar materials sostenibles, avançar cap a les energies renovables, treballar per la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua, l’energia o la biodiversitat, entre d’altres.

3. Cupons a la Indústria 4.0: Els serveis d’aquests cupons es poden bescanviar per l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 que estiguin contemplades en el pla de transformació de l’empresa.

4. Cupons d’iniciació a l’exportació: Aquests ajuts es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

 • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: Selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització.

5. Cupons International eTrade: Les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.

6. Cupons de programes europeus R+D+I: Amb aquests Cupons es rep assessorament per preparar i redactar la proposta, per la creació del consorci, suport en l’aplicació de la normativa o d’aspectes relacionats amb la preparació d’un programa d’R+D+I europeu.

7. Cupons de tecnologies digitals avançades: Fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d'altres.

Quantia de l’ajut:

 1. Cupons a l’estratègia: 8.000 euros.
 2. Cupons Green: 8.000 euros.
 3. Cupons a la indústria 4.0: 20.000 euros.
 4. Cupons d’iniciació a l’exportació:
  1. Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: 2.500 euros.
  2. Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: 8.000 euros.
 5. Cupons International eTrade: 6.000 euros.
 6. Cupons de programes europeus R+D+I: 12.000 euros.
 7. Cupons de tecnologies digitals avançades: 20.000 euros.

En qualsevol cas:

 • La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
 • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per la beneficiària en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.
 • L'empresa beneficiària podrà rebre fins a 4 cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Característiques:

 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.
 • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Per totes les línies, excepte per la de cupons Indústria 4.0, el pagament del 100% de l'ajut es farà un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del servei subvencionat per part d'ACCIÓ.
 • Per a la línia de cupons Indústria 4.0, el pagament de l'ajut es tramitarà mitjançant una bestreta del 20% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. El pagament del 80% que resta es tramitarà un cop l'activitat subvencionada es justifiqui degudament.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
 • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2024.
 • Ajuts subjectes al règim de Minimis.

Termini de sol·licitud:

Es podran sol·licitar a partir del dia 16 de maig a les 09:00 hores.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.