Loading...

Subvenció pel foment de l'economia circular (2022)

OBJECTE

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

ORGANISME RESPONSABLE

Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya)

TIPOLOGIA DE PROJECTES

 • CLASSE A: Projectes d’implementació al mercat de nous productes o serveis.
 • CLASSE B: Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis
 • CLASSE C: Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: Projectes que inclouen la realització d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que es derivades (campanyes, jornades, etc.).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

CLASSE A:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
 2. Exemples: productes i serveis desmaterialitzats, amb reducció del pes material, multifuncionals, monomaterials, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reutilitzables, etc.
 3. Nous models de negoci que afavoreixin la eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 4. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 5. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 6. Remanufactura
 7. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l’energia

CLASSE B:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
 2. Exemples: productes i serveis desmaterialitzats, amb reducció del pes material, multifuncionals, monomaterials, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reutilitzables, etc.
 3. Nous models de negoci que afavoreixin la eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 4. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 5. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 6. Remanufactura
 7. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l’energia

CLASSE C:

Es consideren dins d'aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular, ja sigui en l'àmbit sectorial o bé territorial, i les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.).

Les classes són excloents entre si. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

BENEFICIARIS

 • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
 • Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Una mateixa organització beneficiària pot ser promotora o sòcia en un màxim de dos projectes.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • El cost laboral del personal propi.
 • La compra d'equips, només en el cas de projectes de classe A.
 • El lloguer d'equips i locals, en cas que siguin necessaris per al projecte.
 • Els costos de consumibles i materials.
 • Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l'execució del projecte.
 • Les analítiques i els assajos.
 • Les accions de comunicació i comercialització derivades del projecte, amb un màxim del 25% del pressupost total subvencionable del projecte en el cas dels projectes de les classes A i B. Quan aquesta partida superi el 10% del pressupost total subvencionable del projecte, caldrà desglossar el pressupost de les tasques associades en la memòria tècnica. En el cas dels projectes de classe C, atès que les accions de comunicació en són part substancial, no són aplicables aquestes limitacions.
 • El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim de 1.000 euros.
 • Despeses indirectes. Les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte.

QUANTIA DE L’AJUT

 • PIMES: d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut
 • No PIMES: d’un 50% de les despeses objecte de l'ajut

Amb un màxim de 60.000€ per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000€ per projecte per a la classe C.

Despesa mínima (feta i justificada): 50% de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Termini d'execució: 24 mesos des de la data de la Resolució de concessió de la subvenció.
 • El pagament s’efectua un cop l'actuació ha estat justificada. Es pagarà tot en una sola fase, al final del projecte.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Del 16 de desembre de 2022 i fins el dia 15 de febrer de 2023 a les 14:00h.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.