Loading...

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (2021-22)

OBJECTE

Concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament dels projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

BENEFICIARIS

Empreses industrials i de serveis a la producció. (Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que facturen almenys un 50% a empreses industrials)

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

En el cas dels projectes d’inversió seran elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterial i les despeses de subcontractació vinculades directament a l’execució del projectes.

Els projectes de digitalització de la indústria també podran incloure les despeses de consultoria vinculades.

No es consideraran despeses subvencionables les actuacions següents:

 • L’adquisició d’actius immobiliaris i les despeses que hi estiguin relacionades.
 • Inversions de reforma o adequacions d’espais que no estiguin directament vinculades a l’activitat productiva.
 • Compra vehicles, excepte per aquelles empreses de serveis a la producció.
 • Mobiliari, excepte de laboratori.
 • Inversions de reposició o simple substitució d’equipaments i maquinària, excepte que correspongui a equipaments o maquinària diferents dels anteriors.

En el cas de projectes de recerca i desenvolupament, seran elegibles les despeses de personal, les despeses d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials, i les despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

TIPUS DE PROJECTES

Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima d’1.000.000 d’euros en el cas de grans empreses, o de 250.000 euros, com ara:

 • Els projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com ara dades massives (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes amb la cadena de valor, Internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada.
 • Els projectes d’inversió industrial amb un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps.

CONDICIONS

 • Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000 euros en cas de pimes; i de 800.000 euros en cas de grans empreses.
 • Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.  (Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.)
 • Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

REQUISITS

Els beneficiaris/àries han de complir els requisits següents:

 1. En el cas d’empreses amb 50 o més treballador/ores han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball.
 2. Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.
 3. No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent.
 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari/ària.
 5. No haver estat sancionat durant l’any anterior a aquesta convocatòria.
 6. Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d’indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i per raó de sexe i per intervenir-hi als seus centres de treball.
 7. Disposar d’un sistema d’organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.
 8. Complir l’obligació de respectar la igualtat del tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.
 9. No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi.
 10. Complir qualsevol obligació legal o reglamentaria que els pugui afectar

TERMINI: Obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s’exhaureixi el pressupost disponible.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.