Loading...

Subvencions de l'Aj. de Barcelona per l'impuls socioeconòmic del territori (2021)

Objecte:

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territoriImpulsem el que fas, té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits establerts, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris/àries individuals. També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones jurídiques, publiques o privades. Els beneficiaris han de tenir seu social, domicili o delegació al terme municipal de Barcelona.

Cada persona física o jurídica podrà presentar a la convocatòria un número il·limitat de projectes, però com a màxim es podrà atorgar la subvenció per un únic projecte. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d'un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d'una agrupació de la qual no en sigui líder.

Actuacions subvencionables:

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

  • Modalitat 1: Dinamització de locals buits en planta baixa: L’objectiu de la modalitat és impulsar l’activitat de les empreses i l’emprenedoria al territori, sempre que impliquin la compra o el lloguer de locals buits en planta baixa.
  • Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial: L’objectiu de la modalitat és fomentar la innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària vinculada al territori i amb dimensió comunitària, a través de l’impuls de projectes en sectors estratègics i l’articulació territorial.
  • Modalitat 3: Foment de l'ocupació de qualitat al territori: L’objectiu de la modalitat és crear projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat.
  • Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del turisme en els territoris.
  • Modalitat 5: Barcelona capital mundial de l’alimentació sostenible: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials que contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més responsable i, en especial, a garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat, ajudant a posicionar Barcelona com a Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.
  • Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla: L’objectiu de la modalitat és millorar l’eficiència i reduir l’impacte del repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament d’iniciatives de repartiment d’última milla en vehicles de zero emissions.
  • Modalitat 7: Indústries creatives al territori: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit de les indústries creatives adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament als territoris.

Quantia de la subvenció:

La quantia de la subvenció màxima serà del 80% del pressupost total del projecte presentat aplicables a qualsevol de les modalitats de projecte per un import inferior o igual a 50.000 euros, destinada a projectes amb un import final màxim de 62.500 euros.

Característiques:

  • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
  • Les subvencions s'hauran de destinar a finançar projectes que s'iniciïn durant l’any 2021 i tindran una durada màxima de 12 mesos.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds va del 6 d’abril al 5 de maig de 2021.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.