Loading...

ICF - Impuls Industrial

OBJECTE

Préstecs per finançar projectes d’inversió i/o circulant orientats a la recuperació i l’impuls de l’activitat industrial de pimes i grans empreses.

BENEFICIARIS

Empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin 4 dels 8 criteris següents:

 1. Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 M€.
 2. Empreses que tinguin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25% durant els 2 darrers exercicis.
 3. Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l'àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
 4. Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
 5. Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 6. Empreses que impulsin un projecte d'inversió que comporti la creació o el manteniment d'ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d'extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
 7. Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l'increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l'any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.
 8. Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

PRÉSTECS PER A PIMES

 • Import:
  • Per a circulant: entre 100.000€ i 500.000€.
  • Per a inversió: entre 100.000€ i 2M€, i fins al 80% de la inversió.
 • Termini:
  • Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
 • Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,25%.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte, amb un màxim del 20% de l'import formalitzat.

Les operacions aprovades comptaran amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

PRÉSTECS PER A GRANS EMPRESES

 • Import:
  • Per a circulant: entre 200.000€ i 1M€.
  • Per a inversió: entre 200.000€ i 3M€, i fins al 80% de la inversió.
 • Termini:
  • Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
 • Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,25%.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte, amb un màxim del 30% de l'import formalitzat.

Les operacions aprovades comptaran amb una garantia del 70% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

 

Aquest préstec està lligat al següent ajut: Ajuts per finançar projectes d'inversió i circulant (2021)

Actualitat

IDI Farma - Ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris
OBJECTE Incentivar la transformació del sector industrial farmacèutic i de productes sanitaris en clau ecològica i sobre la ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ENTITATS (2023)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2023)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.