Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ARTESANIA (2021)

OBJECTE

Atorgament de les subvencions a les empreses de l'artesania, per tal de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

PROGRAMES

Programa 1: Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana. El seu objectiu és potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes, dotant-les d'eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

Programa 2: Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania. El seu objectiu és:

 1. Fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal. Aconseguir l'obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica. Potenciar l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida  i potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi.
 2. Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

BENEFICIARIS

 • Programa 1: Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta al RETA, empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.
 • Programa 2: Els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

REQUISITS

Programa 1:

 • Inversió mínima: 1.000€
 • Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis professionals de consultoria s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades i que puguin acreditar la seva experiència.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2021.

Programa 2:

 • Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.
  • L'ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l'actuació.
  • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.
 • Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania
  • L'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat.
  • Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat
  • Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d'artesà i distintiu de producte D'A.
  • La fira o fira-mercat ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement.

ACCIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Programa 1:

Qualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l'empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos, etc.
 • Actuacions de consolidació de l'estructura, com adquisició o reparació de maquinària, equips de suport…

Programa 2:

 • Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.
  • Pla estratègic i diagnosi de la zona a recuperar del municipi.
  • Definició de l'estratègia per a l'obertura de locals en la zona definida.
  • Seguiment del projecte i implementació.
 • Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania.
  • Despeses de conferències, exposicions, demostracions d'ofici, tallers infantils, concursos.
  • Despeses de difusió i publicitat.

Queden excloses les activitats d'animació i les necessitats logístiques no vinculades directament a les activitats divulgatives.

QUANTIA DE L’AJUT

Programa 1: Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Programa 2: Per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

CARACTERÍSTIQUES

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

TERMINI

Convocatòria oberta des del 12 de maig al 15 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.