Loading...

PROGRAMA NEOTEC 2023

OBJECTIU
Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en què l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

BENEFICIARIS
Petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els 3 anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajut a aquesta convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El pressupost màxim d'aquesta convocatòria serà de 40.000.000 euros. Dins del pressupost disponible, es reservarà un import mínim de 5.000.000 d'euros per a empreses liderades per dones.

QUANTIA DE L'AJUDA
Es tracta d'una subvenció a fons perdut amb una intensitat màxima del 70% del pressupost de l'actuació. La quantia màxima per beneficiari serà de 250.000 euros.
Les actuacions que incloguin la contractació laboral d'almenys un doctor es podran finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari.

CARACTERÍSTIQUES

  • Els ajuts se sol·licitaran per a actuacions plurianuals, de manera que les actuacions subvencionables s'hauran d'iniciar el 2023 i finalitzar el 31 de desembre de 2024, sol·licitant en tot cas ajut per a l'any 2023.
  • La presentació de la documentació justificativa es farà entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any immediatament posterior al de la realització de l'activitat.
  • L'avaluació i la selecció de sol·licituds es realitzarà en règim de concurrència competitiva.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Els ajuts finançaran els costos derivats de la posada en marxa d'un nou projecte empresarial d'empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos al pla d'empresa i siguin necessaris per desenvolupar-lo. Es podran finançar les despeses següents:

  • Inversions en equips.
  • Despeses de personal.
  • Col·laboracions externes/assessoria.
  • Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l'informe d'auditor.

TERMINI
Es podran sol·licitar des del 28/02/2023 fins al 20/04/2023 a les 12:00h.

Actualitat

Les empreses hauran de complir els terminis de pagament de la Llei de Morositat si volen ser beneficiàries d'ajuts públics
Recentment, s'ha aprovat una Llei al Congrés anomenada "Crea i Crece" on s'ha modificat la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2023)
OBJECTE Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Deduccions al IRPF per a actuacions de millora d'eficiència energètica
La llei 10/2022 de 14 de juny va aprovar una modificació de la normativa de l’impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF) ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.