Loading...

Subvencions a projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials (2022)

OBJECTE

Foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

BENEFICIARIS

Empreses (microempreses, petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d'empreses catalanes. Han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació a Catalunya.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l'economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d'R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.

B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s'hi generen.

B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

CARACTERÍSTIQUES

 • El termini màxim per a l'execució de les actuacions serà de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d'atorgament.
 • Un mateix projecte no es podrà presentar en més d'una convocatòria de l'Agència de Residus.

QUANTIA DE L’AJUT

L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per posar en marxa els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s'exposen tot seguit:

T=tipus de projecte; S=superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; D=adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea; R+D=recerca industrial i desenvolupament experimental.

La intensitat de les subvencions de classe A1, A2 i A3 serà la següent:

 • Un 5 % en el cas que l'execució i la finalització de la inversió es dugui a terme entre un i tres anys abans de l'entrada en vigor de la norma.
 • Un 10 % en el cas que l'execució i la finalització de la inversió es dugui a terme més de tres anys abans de l'entrada en vigor de la norma.

Límit màxim de 120.000€ per actuació per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos.

Límit màxim de 100.000€ per actuació per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos.

Els projectes presentats per un mateix beneficiari percebran un màxim 120.000€ per totes les actuacions.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Per a les ajudes de classe A:

 • Superació de normes de la UE o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la UE: Són subvencionables els costos d'inversió suplementaris necessaris per aconseguir un nivell de protecció ambiental superior al que exigeixen les normes de la UE corresponents, sense tenir en compte els beneficis i costos d'explotació.
 • Adaptació anticipada a futures normes de la UE: Són subvencionables els costos d'inversió suplementaris necessaris.
 • Inversió per al reciclatge i la reutilització de residus: Són subvencionables les inversions per al reciclatge i la reutilització de residus generats per una altra empresa.

Per a les ajudes de classe B:

 • Costos de personal
 • Costos d'instrumental i material
 • Costos d'edificis i terrenys
 • Costos de recerca contractual
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca, incloent-hi les despeses de material, subministraments
 • Costos de l'estudi de viabilitat de la implantació i l'explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.
    NO es consideren subvencionables els conceptes següents:
 • inversions en equips de segona mà
 • despeses de personal propi per projectes classe A

TERMINI

Es podran sol·licitar del 13 de desembre de 2022 fins al 13 de març de 2023.

Actualitat

Ajuts per a l'impuls de l'economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic (PERTE)
OBJECTE Next Generation EU - Ajuts per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic en ...
Llegir més
Ajuda a les actuacions de rehabilitació d'edificis
En el marc dels ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, amb l'objectiu bàsic que els edificis ...
Llegir més
Ajuts a l'Ocupació Mapfre: ACCEDEMOS 2024
OBJECTE MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials per afavorir tant el manteniment de l'ocupació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.