Loading...

FONS DE SUPORT A LA INVERSIÓ INDUSTRIAL PRODUCTIVA (FAIIP)

Objecte:

El FAIIP té com a objectiu estimular el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat i mantenir les capacitats industrials del territori. Aquest fons es configura com l'evolució del programa REINDUS del Ministeri d'Indústria.

Beneficiaris:

El FAIIP finançarà societats mercantils privades i cooperatives que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, enquadrada en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

També activitats enquadrades en la secció 38.3x, si disposen en el moment de la sol·licitud de l'autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (a exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11, segons definicions establertes en l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Activitats complementàries a la producció industrial (CNAE 82.92, 52.10, 33 amb excepcions i sempre relaciones amb l'activitat industrial).

Activitats de serveis a la indústria (CNAE 71.12 i 71.20).

Tipus de projectes:

 • Creació d'establiments industrials.
 • Trasllat d'establiments industrials.
 • Millores i/o modificacions de línies de producció. Amb inclusió expressa de la implementació productiva de tecnologies de la «Indústria Connectada 4.0.» i d'actuacions en les línies orientades a la sostenibilitat ambiental

Despeses subvencionables:

 • Obra Civil: urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.
 • Edificació: adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials...
 • Aparells i equips de producció, exclosos els elements de transport exterior, mobiliari, utillatge.
 • Actius intangibles: Programari específic vinculat al procés productiu; Palesos, llicències, marques i similars; Recerca i desenvolupament.
 • Despeses de personal propi i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos.
 • Despeses de Qualificació Creditícia vinculada a la sol·licitud de finançament, en cas de ser exigida.
 • Despeses d'auditoria de comptes en el cas d'empreses sense obligació d'auditoria.
 • Despeses d'auditoria associats a la justificació de la inversió en el marc del projecte finançat.

Quantia de la subvenció:

L'import atorgable de cada operació és de fins al 75% del pressupost finançable del projecte amb un import de les operacions entre els 200 mil i 60 milions euros.

El finançament es realitzarà mitjançant préstecs ordinaris, préstecs participatius, participació en capital temporal i minoritària, o fórmules mixtes entre les anteriors, amb operacions a llarg termini (fins a 10 anys) i manques elevades (fins a tres anys en préstecs ordinaris i participatius). El cost del finançament s'aplicarà en funció de la qualificació financera de l'empresa, el projecte, el tipus d'operació i la bonificació que pugui aplicar-se per compliment de criteris d'impacte industrial, establint-se en el següent:

 • Entre el 1,5 i el 4,5% per a préstecs ordinaris.
 • Entre el 2,5 i 7,5% en préstecs participatiu.
 • Entre el 4,5 i el 8% en participació de capital.
 • Possible aplicar una bonificació del 0,5% si es compleixen certs requisits.

Característiques i requisits:

 • Termini d'execució de les inversions: des de l'1 de juliol de 2020 fins a 2 anys després de la formalització del finançament.
 • Les inversions en Aparells i equips de producció i Programari específic vinculat a producció siguin almenys el 50% del Pressupost Finançable.

Termini:

Obert des de 15/07/2021, i de manera permanent.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.