Loading...

ACTIVA FINANCIACIÓN - Ajuts a projectes d'R+D+i en l'àmbit de la Indústria Conectada 4.0 (2021)

OBJECTE

Ajuts per projectes de recerca i desenvolupament, així com d’innovació en matèria d’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la digitalització.

BENEFICIARIS

Empreses privades industrials amb més de 3 anys d’activitat en data de termini màxim de presentació de la sol·licitud.

LÍNIES D’AJUT

 • Línia Activa-Pymes: Projectes portats a terme per petites i mitjanes empreses
 • Línia Activa-Grandes Implementaciones: Projectes portats a terme per qualsevol tipus d’empresa beneficiaria.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES - ÀMBIT TEMÀTIC

Aquesta línia subvencionarà els següents tipologia de projecte:

 1. Recerca industrial
 2. Desenvolupament experimental
 3. Innovació en matèria d’organització
 4. Innovació en matèria de processos
 5. Projectes de validació preliminar (dins la línia Activa- Pymes)

Aquests projectes s’hauran d’englobar dins les següents temàtiques:

TEMÁTICA

TIPUS DE PROJECTE

CONTINGUT PROJECTE

RESULTAT ESPERAT

Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de les empreses

 

Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat a solucions digitals que permetin que l’empresa sol·licitant interaccioni amb el seu ecosistema (empreses, clients, proveïdors, centres de recerca...)

 

Implementació mitjançant software que ha d’estar clarament identificat

 

Solucions per al tractament avançat de dades

 

Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat a generar solucions d’ús massiu de dades  (Big Data) per l’obtenció de solucions d’analítica avançada i BI.

 

Implementació mitjançant software que ha d’estar clarament identificat

 

Solucions d’intel·ligència artificial

 

Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat a generar solucions d’IA que permetin prendre decisions predictives sobre els processos, productes, comercials, etc basats en machine learning, deep learning, reinforcement learning, deep reindorcement learning, etc.

Implementació mitjançant software que ha d’estar clarament identificat

 

Simulació industrial

 

Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat a generar solucions que permetin simulació de peces i materials dins de sistemes complexes, processos de producció i fins i tot fàbriques complertes (gemelos digitales), amb l’objectiu d’optimitzar productes, processos de fabricació i altres processos

Implementació mitjançant software que ha d’estar clarament identificat

 

TEMÁTICA

TIPUS DE PROJECTE

CONTINGUT PROJECTE

RESULTAT ESPERAT

Disseny i fabricació aditiva

 

Projectes de recerca i desenvolupament i d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat als següents tipus de solucions:

 1. Nou software de modelat o simulació 3D que permetin simulació de peces i materials dins de sistemes complexes, processos de producció i fins i tot fàbriques complertes (gemelos digitales), amb l’objectiu d’optimitzar productes, processos de fabricació i altres processos.
 2. Recerca, desenvolupament i implementació de nous processos d’impressió digital
 3. Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes
 4. Desenvolupament o implementació de metodologies per la caracterització i/o certificació de traçabilitat de processos de fabricació aditiva

Haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de sol·licitud.

Realitat augmentada

Projectes de recerca i desenvolupament i d’innovació en matèria d’organització i processos.

Orientat cap a components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament de software i firmware necessari per garantir la seva funcionalitat per implementar projectes de realitat augmentada i realitat virtual aplicats a la industria manufacturera

 

Haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de sol·licitud.

 

Robòtica col·laborativa i cognitiva

Projectes de recerca i desenvolupament i d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat a solucions avançades en robòtica industrial (augmentar capacitat cognitiva, robòtica col·laborativa persona-màquina, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació o altres similars dels robots, així com les seves aplicacions als processos productius de l’empresa.

En el cas de projectes d’innovació, el resultat haurà d’incloure al menys un robot físic i en tots els projectes el resultats haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de sol·licitud.

 

Sensòrica

 

Projectes de recerca i desenvolupament i d’innovació en matèria d’organització i processos

Orientat a components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament de software i firmware necessari per garantir la seva funcionalitat i connectivitat

Haurà d’estar clarament identificat i detallat en la memòria de sol·licitud

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 1. Projectes Línia Activa-Pymes:
 • Adquisició d’actius fixes materials vinculats a producció i software específic de solucions d’hibridació o connectivitat digital dels processos de producció.
 • Infraestructura hardware
 • Despeses de col·laboracions externes pel projecte
 • Pels projectes de validació preliminar: amortització d’equips destinats al projecte i despeses de lloguers d’equipament (renting i/o lísing) associats al projecte.
 1. Projectes Línia Activa-Grandes Implementaciones:
 • Despeses de personal.
 • Despeses d’instrumental i material inventariable: amortització en funció de la dedicació al projecte.
 • Despeses de col·laboracions externes pel projecte i patents.

TERMINI EXECUCIÓ DE PROJECTES

Els projectes s’hauran d’executar a partir del dia següent de presentació de la sol·licitud d’ajut i en un termini màxim de 24 mesos a partir de la resolució de concessió de l’ajut.

PRESSUPOST DELS PROJECTES

El pressupost mínim per la línia Activa-Grandes Implementaciones és de 100.000 €.- i per la línia Activa-Pymes el pressupost serà d’un màxim de 400.000  per microempreses i petites empreses i d’un màxim de 600.000 €.- per empreses mitjanes.

TIPUS D’AJUT

Podran ser préstecs o combinació entre préstecs i subvencions. Els imports i condicions de les mateixes seran:

 1. Projectes Línia Activa-Pymes:
 • Amortització: 5 anys amb 2 de carència
 • Tipus d’interès: 0%
 • Import:
  • màxim en total (préstec + subvenció) del 80%
  • màxim en forma de subvenció:
   • petites empreses: 50%
   • mitjanes empreses: 20%
   • grans empreses: 5%
  • límits màxims a la quantia de subvenció equivalent total de 200.000 € en tres exercicis fiscals
 1. Projectes Línia Activa-Grandes Implementaciones:
 • Amortització: 10 anys amb 3 de carència
 • Tipus d’interès: 0%
 • Import:

GARANTIES EXIGIDES: S’exigirà la presentació d’avals pel 20% de la quantitat en modalitat de préstec i pel 100% en el cas de subvenció, que seran alliberades, en línies generals, una vegada es justifiqui l’execució del projecte.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins el 17/08/2021.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.