Loading...

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'INVERSIÓ D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

OBJECTE

Fomentar que les activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona puguin ser més competitives, digitals, accessibles i puguin respondre a les noves expectatives de les persones d’adquirir productes i serveis segurs, sostenibles i eficients amb el medi ambient, donant suport als projectes d’inversió.

BENEFICIARIS

 • Autònoms i altres formes empresarials (amb domicili dels titulars a la ciutat de Barcelona) amb o sense local pel desenvolupament de la seva activitat.
 • Establiments comercials i de serveis en general
 • Establiments de restauració o oci nocturn
 • Establiments d’allotjament turístic

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 • Àmbit de condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de l’activitat.
 • Àmbit de millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb diversitat funcional a l’activitat econòmica.
 • Àmbit del funcionament de l’activitat econòmica.
 • Àmbit de la sostenibilitat i equitat de l’activitat econòmica.

CARACTERÍSTIQUES

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva fins exhaurir el crèdit pressupostari.

 • El projecte d’inversió pel qual se sol·licita la subvenció ha de tenir un import mínim de 20.000€ (IVA exclòs)

 • Els projectes d’inversió s’hauran d’haver realitzat o es realitzaran en el període comprés entre el 14 de març del 2020 i el 31 de desembre del 2021.

 • Les subvencions d’aquesta convocatòria hauran de complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de minimis (Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013) que estableix que “l’import total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals'.

 • Les despeses i factures que s’hagin utilitzat per justificar altres convocatòries (incloent la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona per a l’atorgament de subvencions per donar suport a la reactivació d’establiments d’economia local a la ciutat de Barcelona publicada al BOPB el 9 de juliol de 2021) no es podran utilitzar per a la justificació d’aquesta convocatòria.

 • Estan excloses, d’aquesta convocatòria les activitats següents:

  • Establiments destinats a activitats de joc i atraccions, jocs d’atzar, saló de joc, bingo, casinos de joc.

  • Sales d'exhibició sexual, locals on s'exerceix la prostitució i locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics legalitzades en l’àmbit del joc i l’atzar.

QUANTIA DE L'AJUT

La quantia de la subvenció s’establirà d’acord amb l’import sol·licitat que no podrà superar el 50% de l’import total (sense IVA) del projecte d’inversió presentat i en cap cas, serà superior als 100.000 €.

TERMINI

Es poden sol.licitar del 10 d’agost al 17 de setembre del 2021 (ambdós inclosos).

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.