Loading...

Pla de modernització de la màquina eina

Objecte:

Donar suport a la realització d'inversions en l'adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització.

Beneficiaris:

Pimes, amb CNAE:

 1. Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 32.
 2. Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (a exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (a exclusió del desmuntatge, la classificació, l'assecat, el condicionament, el reenvasat, la combinació o la mescla).
 3. Activitats complementàries a la producció industrial:
  • Activitats d'envasament i empaquetat a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92
  • Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10
  • Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat), o a les activitats de tractament d'aigües per a ús industrial o de dessalinització d'aigua de mar o aigües subterrànies per a obtenir aigua com a producte principal, enquadrades en la CNAE 36.

Actuacions subvencionables:

Inversions realitzades en territori nacional per a l'adquisició de màquines eina per a la seva incorporació al procés productiu i que compleixin alguna de les següents condicions:

 1. suposin l'ampliació de la capacitat productiva d'un establiment existent
 2. suposin la diversificació de la producció d'un establiment existent en nous productes addicionals
 3. impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d'un establiment existent

Despeses subvencionables:

Costos derivats de la compra de maquinaria eina noves, dels següents tipus:

 • Arrancada de viruta
 • Treball de xapa
 • Fabricació aditiva

(Veure detall de màquines elegibles a l’Annex)

Per a ser subvencionables, i en el moment de sol·licitud, hauran de presentar-se almenys 3 ofertes de cadascuna de les màquines eina per a les quals se sol·licita subvenció.

Les despeses d'instal·lació (exclosa l'obra civil) i posada en marxa no superaran en cap cas el 15% del pressupost d'adquisició de les màquines eina.

Pressupost mínim:

L'import mínim de cada màquina eina subvencionable ha de ser major o igual que 70.000€.

Quantia de la subvenció:

Les intensitats de l’ajut són:

 • Petites empreses: 20%
 • Mitjanes empreses: 10%

Amb les següents limitacions:

 • Ajut màxim per màquina: 175.000€
 • Ajut màxim per beneficiari: 300.000€

Característiques:

 • Dotació pressupostaria: 50 M€.
 • Tipus d’ajut: Subvenció.
 • Efecte incentivador.
 • Termini d’execució: Des de l'endemà a la presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de 15 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
 • Compatibilitat: Aquestes ajudes són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Àmbit geogràfic: Territori nacional.

Termini de sol·licitud:

Del dia 09/10/2021 fins el 02/11/2021.

 

ANNEX: Màquines eina elegibles

 • Torns
 • Fresadores
 • Mandrinadoras
 • Trepants
 • Roscadoras
 • Rectificadores
 • Afiladoras, pulidoras i amoladoras
 • Centres de mecanitzat
 • Màquines especials i màquines transfer compostes d'unitats de mecanitzat
 • Brochadoras
 • Màquines de electro-erosió
 • Màquines de centrar i refrentar
 • Premses mecàniques
 • Premses hidràuliques / pneumàtiques
 • Servoprensas
 • Punzonadoras
 • Sistemes d'automatització industrial associats a màquina-eina
 • Equips independents d'inspecció i mesurament de peces mecanitzades
 • Talladores / Màquines de roscat
 • Equilibradores
 • Màquines per al conformat per encintat de peces de composites
 • Paneladoras per al treball de la xapa
 • Serres
 • Biseladoras
 • Mortasadores
 • Línies de tall amb premsa, làser, doll d'aigua, gas o ultrasons
 • Màquines per al treball de barres, perfils i tubs
 • Màquines per a fabricació i control de caragols i perns
 • Màquines per a gravar, marcar i/o puntejar
 • Rebladores
 • Granalladoras
 • Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.