Loading...

Programa per la rehabilitació energètica d'edificis - PREE 5000

Objecte:

Suport a la rehabilitació energètica en edificis residencials i no residencials a municipis fins a 5.000 habitants mitjançant millores de l’eficiència energètica i la incorporació d’energies renovables enquadrant-se el mateix, a més dins de l’Estratègia Nacional de Repte Demogràfic.

Beneficiaris:

 • Persones físiques i jurídiques (públiques o privades) propietàries d’edificis de qualsevol ús.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge.
 • Propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (acreditació mitjançant contracte a llarg termini)
 • Empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics
 • Entitats locals
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia

Actuacions subvencionables:

Millora de l’envolupant tèrmica

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques

 • Substitució energia convencional per energia solar tèrmica
 • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica
 • Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques
 • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor
 • Millora de l’eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

     Millora de les instal·lacions d’il·luminació:

 • Actuacions en edificis complets en els següents usos:
 • Edificis d’habitatge unifamiliar
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

Quantia de la subvenció:

Les quanties de les ajudes base contemplades per a actuacions en edificis complets, seran les següents: 50% per a la tipologia de millora de l'envoltant; 40% per a actuacions en millora de les instal·lacions tèrmiques i 20% per a millores d'eficiència energètica en instal·lacions d'il·luminació.

Així mateix, tindran dret a un ajut addicional per millora de l'eficiència energètica aquelles actuacions que elevin la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica A o B, en l'escala de CO2, o bé incrementin en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Característiques:

 • Pressupost Catalunya: 5.782.500€
 • Els edificis hauran d'haver estat construïts abans del 2007, i hauran d’estalviar almenys un 30% de l'energia primària no renovable, així com millorar en almenys una lletra la qualificació energètica respecte a la qualificació inicial.
 • No seran subvencionables les actuacions en noves construccions que suposin una ampliació que incrementi superfície o volum construït, ni les que comportin un canvi d'ús de l'edifici.

Termini:

A partir de les 9.00 hores del 22/02/2022 i fins que s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31/12/2023.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.