Loading...

AJUTS A L'ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS PER MILLORAR LA GESTIÓ DE PURINS

Objecte:

Millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats a les explotacions ramaderes de Catalunya mitjançant alguna de les actuacions següents:

 1. Adquisició d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i la seva instal·lació en cisternes d’aplicació de purí o en basses de purins.
 2. Adquisició d’equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purí, i la seva instal·lació de cisternes d’aplicació de purí.

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que consten en el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya.
 • Associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions agràries, agrupacions de defensa sanitària ramadera, les cooperatives i les seves agrupacions, les societats agràries de transformació i les comunitats de béns que hagin realitzat, en el període que fixi la convocatòria de l'ajut.

Actuacions subvencionables:

 1. Adquisició i instal·lació d’un equip de mesurament de la concentració de nutrients: conductímetre o NIR (Near-Infrared Spectroscopy)
 2. Adquisició i instal·lació d’un equip dosificador automàtic de purins (conductímetre, cabalímetre i electrovàlvules).

En cas de l’adquisició i instal·lació d’altres equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o dosificació diferents dels establerts, caldrà un informe favorable del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària.

Quantia de la subvenció:

 1. 60% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 4.000 euros per conductímetre i 30.000 euros per NIR.
 2. 70% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 8.800 euros i una inversió mínima de 3.000 €.

     En qualsevol cas, l’import de l’ajut no pot superar els 15.000 euros per persona beneficiària.

Característiques:

    Pressupost disponible:

 • A empreses privades: 82.000 euros.
 • A altres institucions sense finalitat de lucre i a altres: 68.000 euros.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Ajuts incompatibles entre si, i amb altres ajuts per la mateixa actuació.

Termini:

 • Sol·licitud: Del 15 de setembre de 2021 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
 • Justificació: Del 15 de setembre de 2021 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Actualitat

Ajuts a la contractació de persones en situació d'atur al Bages
OBJECTE Ajudes per a la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació ...
Llegir més
Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera (2022)
Objecte: Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a plans d'innovació i de sostenibilitat en ...
Llegir més
AJUTS A L'OCUPACIÓ MAPFRE: ACCEDEMOS (2022)
OBJECTE MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials fins a 6 treballadors per afavorir tant el manteniment ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.