Loading...

PROGRAMA ICEX LOCALIZA

OBJECTE

Afavorir la nova implantació o consolidació en tercers mercats (exceptuant els mercats dels Estats membres de la Unió Europea) per part de les PIMES espanyoles, posant a la seva disposició una palanca de suport per a l'inici o la consolidació de la seva presència en aquests mercats cap als quals projecten la seva activitat.

BENEFICIARIS

Tindran la condició de beneficiàries aquelles PIMES constituïdes legalment a Espanya que compleixin els següents requisits:

 • Comptar amb una marca pròpia.
 • Presentar un acord viable i de qualitat en el mercat seleccionat, tant per al mercat domèstic com el de destinació d'implantació.
 • No tenir deutes contrets amb ICEX.
 • Complir amb l'article 13 de la Llei general de subvencions que regula els requisits dels beneficiaris, i que no es trobin en situació d'empresa en crisi.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables seran les establertes als següents blocs:

 • Despeses previes, de constitució i primer establiment.
 • Despeses de promoció lligades al desenvolupament del pla d'internacionalització al mercat d'implantació.
 • Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació.

Despeses que hagin estat realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021. De manera excepcional, podran ser objecte d'ajuda les despeses prèvies, de constitució i de primer establiment que hagin estat realitzades entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

TIPUS D'AJUT

La subvenció serà el 50% de les despeses susceptibles d'ajuda, amb un límit màxim de 30.000 euros per beneficiari.

En el cas de projectes a través de filials, s'aplicarà el percentatge de participació de l'empresa beneficiària en el capital de la filial, que sempre haurà de ser superior al 50%, excepte en els casos en què la legislació local obligui a un percentatge menor. De la mateixa manera, en el cas de sucursals i oficines de representació s'han de tenir en compte la totalitat de les despeses considerades com a susceptibles de suport, que han d'haver estat assumides per l'empresa beneficiària.

CARACTERÍSTIQUES

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva
 • Els criteris per la selecció dels projectes són:
  • Viabilitat del projecte
  • Qualitat del mateix
  • Àrea geogràfica d’implantació escollida

TERMINI

El termini de sol·licitud va des del dia 21 de setembre fins al dia 20 d'octubre de 2021.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.